Šta se dešava sa setvom kukuruza u Kolubarskom okrugu

Ilustracija: njiva kukuruza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: njiva kukuruza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

U Kolubarskom okrugu od ukupno planiranih površina po kukuruzom do sada je zasejano samo 5 % površina.  Većina poljoprivrednika, naročito onih koji planiraju setvu većih površina, je nestrpljiva i zabrinuta, jer se ranijih godina u ovo vreme setve odvijala u punom jeku. Obilaskom terena savetodavci PSSS Valjevo vršili su merenje temperature površinskog sloja zemljišta i ona se u proseku kretala od 7,5 do 8,5 stepeni Celzijusa.

Savet poljoprivrednim proizvođačima je da sa setvom sačekaju dok se površinski sloj ne zagreje na 10 stepeni Celzijusa. Zemljišta Kolubarskog zemljišta su teškog mehaničkog sastava i veoma sporo i teško se zagrevaju. Setvom semena u takvo zemljište dovelo bi do veoma dugog peroda klijanja i nicanja, nejednakog nicanja i razvoja biljaka, povečanja opasnosti od napada žičara, a kao posledica svega toga i smanjenja ostvarenih prinosa, a u nekim slučajevima, ako se period hladnog cremena produži, i do propadanja čitavih useva.

Većina poljoprivrednika je obavila predsetvenu pripremu zemljišta, a onima koji to nisu preporučuju se da ovih dana kada se zemljište prosuši, obave predsetvenu pripremu zemljišta uz unošenje preostalih količina mineralnih đubriva i da spremno čekaju nastupajuću setvu.

KAKO SAČUVATI PRVI OTKOS LUCERKE

Kada se analizira proizvodnja lucerke u prethodnh deset godina najveći problem pravile su velike količine padavina u prolećnm mesecima, april, maj. Od deset godina za samo dve godine može se reći da su vremenske prilike odovarale kosidbi prvog otkosa i njegovom sušenju i čuvanju. U najvećem broju slučajeva dolazilo je do propadanja prvog otkosa lucerke zbog nemogućnosti da se pokošene biljke osuše.
Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda i maj mesec biće sa većom količinom padavina od prosečne, naročito u prvoj i drugoj dekadi.
Kako bi se izbegli ovakvi problemi u proizvodnji lucerke, proizvođačima se preporučuje nekoliko mera. Prvo otkos lucerke, osim u godinama zasnivanja kosi se na samom početku cvetanja, odnosno tek kada počnu da se otvaraju prvi cvetovi. Kako bi biljke što ranije krenule sa razvojem i dobro napredovale, poželjno je đubrenje obaviti odmah posle poslednjeg otkosa mineralnom NPK đubrivima, a ne na početku vegetacije kako naši proizvođači imaju naviku.
Preporuka našim poljoprivrednim proizvođačima je da nabave odgovarajuću mehanizaciju, odnosno kombajne za spravljnje senaže i da prvi otkos lucerke koriste na taj način. Naime, za spravljanje senaže od lucerke dovoljno je da biljke provenu nekoliko časova ma otkosu, pa naši poljoprivrednici mogu iskoristiti par dana između padavina da pristupe košenju lucerke, njegovom seckanju i sabijanju. Uz dodatak ugljenohidratnog hraniva, može se pripremiti veoma kvalitetna senaža i preživari je rado konzumiraju.

Ko nema mogućnost za nabavku ovakve mehanizacije ili nema dovoljno prstora u ekonomskom dvorištu gde bi obavljao sabijanje mase, preporuka je da nabavi rol balirku i motalicu za bale. Takođe, i kod ovakvog načina nije potrebo nekoliko toplih dana da bi se biljke osušile. Dovoljno je da nekoliko časova provenu i da se pristupi njihovom sakupljanju u rol bale i umotavanju. Na ovakav način lucerka se može bezbedno čuvati i koristiti u ishrani preživara.

Povezano