Kako suzbiti trips na cveću

Ilustracija: prolećno cveće, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: prolećno cveće, foto: Domaćinska kuća

Tripsi su sitni insekti sa tankim krilima Lako se skrivaju među lišćem ili laticama cvetova. Imaju veći broj generacija godišnje.Postoji više vrsta tripsa. Najpoznatiji je Trips tabaci koji se hrani na duvanu,luku, pasulju, boraniji, paprici cveću itd, , Trips gladioli, hrani se cvećem, a posebno na gladiolama Frankliniella occidentalis , itd.
Kod gajenja cveća najvažnije je da cvet bude bez oštećenja, a tripsi se hrane upravo cvetovima i listovima ruža, gerbera, gladiola itd.Tripsi imaju usni aparat sa testericom kojom probijaju kutikulu na laticama cvetova ili listovima i sišu sokove iz ćelije. Na taj način dože do obezbojavanja cvetova i cvetovi se ne mogu prodati.

Odrasli tripsi lete . Ženke polažu jaja i bez mužjaka i to tako što imaju testerastu legalicu kojom polažu jaja u tkivo lista. Kad se razvije larva Larve imaju dva stupnja L1 i L2. Larve formiraju predlutku koja pada na zemlju i formira i lutku. Kalifornijski trips se razvija za oko 3 nedelje.
Za suzbijanje tripsa potrebno je izvršiti tretiranje preko lista i cveta za suzbijanje odraslih i larvi a takođe i drugi tretman preko zemljišta zalivanjem.

Cveće se nesme gajiti u istom prostoru sa povrđem. Ukoliko se na cvetovima nađe oštećenje u vidu obeѕbojavanja i tripse treba koristiti sredstva na bazi a.m. abamektin 10-15 ml/10 l vode. Ovi preparati brzo deluju ali pošto tripsi lete mora se kontrolisati češće njihovo prisustvo. Prskanje iѕvoditi češće obicno na 7 dana jer na cvetu ne sme biti oštećenja.

Da bi se sprečila pojava predlutkii obnavljanje populacije, ѕemljište ispod cveća se prska preparatom na baѕi a.m. bifenitrin 2 l/ha sa 400 l vode odnosno50 ml na 10 l vode.

Za suzbijanje tripsa može se koristiti i sredstvo na bazi a.m. formetanat hidrohlorid. U količini 10 ml/10 l vode. Ne koristiti veće količine od15 ml/ 10 l vode.Istovremenotreba koristiti preparate sa istom aktivnom materijom za prskanje zemlje da se spreči čaurenje i izletanje imaga. Ako je u pitanju proizvodnja ruža gerbera i drugog rezanog cveća ovi preparati se mogu koristiti više puta pre seče cveća zato što se kod cvečća ne određuju ostaci insekticida pa nema ni karence. Takože se može koristiti i sredstva na bazi a.m. spinposad u količini 8-10 ml / 10 l vode.

Povezano