Đubrenje paprike

Ilustracija: proizvodnja paprike, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: proizvodnja paprike, foto: Domaćinska kuća

Nema univerzalnog recepta za đubrenje bilo koje vrste povrća, pa ni paprike.Ono,u principu , treba da obezbedi pristupačnost 100-150 kg azota u nitratnom ili amonijačnom obliku, 150-200 kg fosfora i 80-150 kg kalijuma po hektaru, iz mineralnih đubriva, s tim što se parcela u jesen đubri i sa 30-50 t /ha stajnjaka.

Niže doze đubriva primenjuju se na prirodno plodnim, humusnim i glinovitim zemljištima koja se teže ispiraju vodom, a više na peskovitim, uz česta navodnjavanja koja hranu iz đubriva odnose na veće dubine od domašaja korenovog sistema.Takođe pri gustim sadnjama mora se obezbediti jača ishrana.Ispitivanja su pokazala da je sadržaj nitrata, fosfora i kalijuma u sloju dubokom 30 cm na kraju vegetacione sezone paprike gotovo isti u varijantama bez đubrenja, sa normalnom i dvostrukom dozom hraniva, pri gustini od 80 i 160000 biljaka po hektaru.To znači da su biljke tokom sezone potrošile sve unete količine hrane.

Ilustracija: paprika u plastenicima, foto: S.K
Ilustracija: paprika u plastenicima, foto: S.K

Kao i kod drugih vrsta biljaka,i za papriku đubrenje parcele počinje u jesen, pre dubokog oranja.Poželjno je uneti stajnjak sa dosta slame, jer će se tako omogućiti bilja aeracija oraničnog sloja tada se unosi i jedna polovina fosfornih i kalijumovih đubriva, npr.70- 100 kg fosfora i 50- 70 kg kalijuma.Ostale količine se unose plitko, sa predsetvenom pripremom.Često se izvodi i jedno plitko prolećno oranje ili tanjiranje.Tada treba da se unese druga polovina fosfornih i kalijumovih i prva polovina azotnih đubriva, jer će se druga koristiti za prihranjivanje u toku vegetacije.
Prvo prihranjivanje obavlja se u vreme početka cvetanja, sa 150- 200 kg KAN-a po hektaru, drugo pred prvu berbu, a eventualno treće posle prve berbe. Posle svakog prihranjivanja neophodna je kiša ili navodnjavanje, a potom međuredna obrada i okopavanje, kako bi se azot učinio dostupan korenovom sistemu.

Đubrenje paprike obavlja se i u fazi proizvodnje rasada, sa 10-15 g NPK-a 15:15:15 rastvorenih u 10 l vode, ili folijarno,đubrivima koja sadrže i mikroelemente. Iako je đubrenje zemljišta osnovni vid ishrane paprike, folijarno đubrenje useva na polju često se primenjuje u praksi.Koriste se vuksal, folifertil ili fertigal, murtonik i td. u želji da se obezbedi veća bujnost, bolja kondicija i zdravlje biljaka dodavanjem N,P,K, Ca,Mg,Fe,Bo,Mn,Cu,Mo i Zn preko lista. Ova đubriva se obično kombinuju sa sredstvima za zaštitu od bolesti i štetočina.

Povezano