Zootehničke mere kod uzgoja teladi

Ilustracija: farma teladi, foto: S,K,
Ilustracija: farma teladi, foto: S,K,

Pošto je tele zasušeno, treba ga izdvojiti u kavez ili boks. Poželjno je tele držati u porodilištu prva 24 sata na temperaturi između 10 i 18°C. Na mlečnim farmama kod nas prave se tipske kućice za novorođenu telad u kojima se telad drži prvih 14 dana. Pri konstrukciji kaveza i njihovom smeštaju bitno je onemogućiti neposredan kontakt tek rođenog teleta s drugom teladi. Kavezi (profilaktorijum) su dimenzija 1.2-1.5 x 1m2 .Treba ih smestiti, po mogućnosti, u zaseban prostor, ograđen sa tri zida i krovom. Ukoliko je telad smeštena u zatvorenim prostorima (topli uzgoj), onda valja održavati temperaturu 15-18°C i relativnu vlagu od 60-80%. Pod kaveza je od letava, a svakog se dana prostire svežom slamom.

Nakon dve nedelje telad se iz individualnih kaveza ili boksova premješta u prostore za grupno držanje. Tu se smešta oko 5 teladi po boksu, s time da je potrebno osigurati 2m2 /teletu. Pod mora biti topao, elastičan i prikladan za dezinfekciju. Odbijena telad, u dobi od 2. do 6. meseca, drži se u grupama od 6-12 grla. Po jednom teletu je potrebno osigurati 2.5-3 m2 površine u zatvorenom (natkrivenom) prostoru. Ako se telad drži u zatvorenim objektima, valja po jednom grlu osigurati 7m3 prostora (pri prirodnoj ventilaciji).

Valja imati na umu da ekstremne vremenske prilike ne deluju odveć nepovoljno na telad ukoliko se ona drži u prirodnim uslovima. Potrebno je samo osigurati suv ležaj i sprečiti promaju. Pri izgradnji teličnjaka određenog tipa ne smemo menjati sistem držanja, dakle, tele jednom stavljeno u hladni uzgoj ne smemo premeštati u topli uzgoj i obrnuto.
Idealni teličnjak za veća stada treba imati ove deloveprofilaktorijum, deo za telad koje siše i deo za odbijenu telad.

Povezano