Kako protiv plamenjače vinove loze

Ilustracija: vinograd, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: vinograd, foto: Svetlana Kovačević

Plamenjača vinove loze pojavljuje se u svim delovima sveta gde se ona gaji. Jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze kod nas. U kišnim godinama štete od plamenjače mogu biti značajne uz smanjenje prinosa i do 100%. Plamenjača vinove loze je najviše proučena bolest , prouzrokuje je gljiva Plasmopara viticola koja prezimljava u obliku oospora u zaraženom lišću. Plamenjača vinove loze napada sve zeljaste delove biljke: lišće, cvasti, lastare i bobice. Kao najraniji simptom na licu lista se primećuju kružne zelenožute krupne „uljane“ pege, koje su posledica primarne infekcije. Na naličju lista se za 2-3 dana u okviru pega stvara se bela prevlaka (konidije) uz pomoć koje se ova glivica razmnožava. Nakon par dana i u zavisnosti od vremenskih uslova dolazi do sekundarnih infekcija koje se vrlo brzo šire u vinogradu i nanose velike štete.

Za ostvarenje prvih primarnih zaraza potrebni su uslovi poznati kao „ tri desetke” : • 10 °C prosečna dnevna temperatura, tri dana uzastopno • 10 mm padavina, poslednjih 24 časa • 10 cm dugi lastari, list promera najmanje 3 cm

Za naredne (sekundarne) infekcije tokom vegetacije potrebno je samo da list bude vlažan 2 – 2,5 sata (vlaga od kiše ili rose) i da je temperatura najmanje 12° C. Uslov da do infekcije ne dođe jeste da pre toga list bude zaštićen fungicidima. Suzbijanje plamenjače je moguće jedino upotrebom odgovarajućih fungicida u optimalnim rokovima i po preporuci Prognozno Izveštajne Službe. Na početku vegetacije i dok je porast lastara i lišća manji koriste se preventivni fungicidi tipa: MANKOGAL, DITHANE , ANTRAKOL, KAPTAN, MANKOSAV. U fazi intenzivnog porasta v. loze preporučuju se sistemični fungicidi, jer je potrebno zaštititi kako već izraslu lozu, tako i onu koja će izrasti do sledećeg prskanja. To je moguće samo korišćenjem sistemicima – sredstvima koja ulaze u list i sokovima se šire po biljci I to: RIDOMIL GOLD, PERGADO, CABRIO TOP, QUDRIS, PROMESA, MELODY COMBI, VERITA, MIKAL FLASH, CURZATE, EQUATION PRO, ALIJANSA, SHAVIT. Ove preparate koristiti u intervalu od 14 dana. U slučaju jačih kiša i bržeg porasta vinove loze interval između dva tretiranja skratiti do 10 dana. Za suzbijanje plamenjače posle cvetanja mogu se koristiti i bakarni preparati u intervalu od sedam dana u zavisnosti od vremenskih uslova.

Povezano

Iz ove kategorije