Koliko puta treba čistiti aparate za mužu

Ilustracija: aparati za mleko, foto: G.Đ.
Ilustracija: aparati za mleko, foto: G.Đ.

Jednom nedeljno treba uraditi detaljnije čišćenje aparata za mužu. Tom prilikom skidaju se sisne gume i peru uz upotrebu namenskih četki kao i sredstava po preporuci proizvođača.

Takođe se detaljnije peru razvodnik mleka i provodne cevi, opet uz upotrebu namenskih četki sredstava po uputstvu proizvođača. Detaljnije treba oprati i poklopac kante. Nakon pranja, sve oprane delove ostaviti da se ocede i osuše na čistom mestu. Voditi računa da se gumeni delovi ne suše na Suncu da ne bi došlo do pucanja i oštećenja istih. Uz redovno pranje, povremeno proveravati istpravnost i elastičnost sisnih guma. Ispucale i sisne gume koje su izgubile na elastičnosti treba izbaciti iz upotrebe jer mogu naneti više štete nego što koriste. Sisne gume od silikona menjati nakon 1000 – 1200 pojedinačnih muža a gumene nakon oko 700 muža.

Pored navedenog održavanja higijene muzne opreme, treba voditi b računa i o tehničkoj ispravnosti iste. U tu svrhu, redovno dolivati ulje kod muzilica kod kojih je to neophodno i vršiti podmazivanje po preporuci proizvođača. Takođe treba stalno kontrolisati pritisak i održavati ga na nivou kako je preporučio proizvođač. Prostoriju za čuvanje mleka do isporuke održavati na taj način što će se redovno vršiti čišćenje i pranje prozora, podova, zidova ako su urađeni u keramici ili ih po potrebi krečiti.

Detaljni postupci održavanja muzne opreme objašnjeni su u Uputstvu za sprovođenje dobre higijenske prakse i organizaciju procesa muže u proizvodnji mleka. Uputstvo može da se preuzme kod nadležnog Savetodavca.

Povezano

Iz ove kategorije