Virus bronzavosti paradajza

Ilustracija: paradajz, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: paradajz, foto: Svetlana Kovačević

Virus bronzavosti paradajza prenose tripsi (Thysanoptera). Početni simptomi na mladom lišću su u vidu zadebljalih nerava, a mogu se javiti i prstenaste nekrotične pege. Takvo lišće se uvija na dole ili na gore i krto je. Cela biljka ima žbunast izgled, jer se stablo savija. Takođe, simptomi se ispoljavaju i u vidu bronzaste boje sa naličja lista (karakterističan simptom) koja se širi od osnove lista. Takvo lišće nekrotira i ostaje da visi na biljci.
Takav zaraženi paradajz daje manju rodnost. Plodovi koji su zahvaćeni imaju simptome u vidu bledocrvenih i belih polja, koja su oivičena koncentričnim krugovima. Takvi plodovi gube tržišnu vrednost.

Virus bronzavosti paradajza se održava na brojnim domaćinima (preko 950 biljnih vrsta), a pre svega na paradajzu, paprici, salati, pasulju, plavom patlidžanu, grašku, duvanu, itd. Takođe, i korovi su domaćini ovog virusa. Infekciju prenosi odrasli insekt (da bi se preneo virus, on u telu tripsa mora da bude najmanje pet do šest dana). Toplo i suvo vreme pogoduje razvoju tripsa i prenošenju virusa (zbog toga je virus štetan u godinama kada dođe do prenamnožavanja tripsa, a to se često dešava u našim južnim krajevima zemlje).

Virus se ne prenosi semenom paradajza kao ni mehanički, ni zaraženim biljnim delovima. Protiv virusa ne postoje hemijske mere zaštite, pa su preventivne mere one mere, koje daju rezultate u suzbijanju virusa. U ove mere spadaju pre svega proizvodnja zdravog sadnog materijala, uništavanje zaraženih biljaka, uništavanje korovskih biljaka, prostorna izolacija, plodored, suzbijanje tripsa. Preporuka proizvođačima je da pregledaju biljke otresanjem cvetova i listova na belu podlogu i na taj način utvrde prisustvo tripsa. U slučaju postojanja ove štetočine preporuka je insekticidni tretman preparatom na bazi a.m. spinosad (Laser 0,04%).

Povezano

Iz ove kategorije