Prijava nezakonitosti na poljoprivrednom zemljištu

Ilustracija: đubre, foto: pixabay
Ilustracija: đubre, foto: pixabay

Iz Uprave za poljoprivredno zemljište podsećaju da su na njihovom sajtu od 18. maja dostupni elektronski formulari za prijavu nezakonitosti na poljoprivrednom zemljištu.
Putem ovih formulara, navodi se na sajtu Uprave, građani mogu jednostavno i anonimno, digitalnim putem, da prijave divlje deponije na privatnom i državnom poljoprivrednom zemljištu, kao i bespravno korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta.
Podsećaju i da se nezakonito ispuštanje i odlaganje opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu i odlaganje otpada na mestima koja za to nisu predviđena, kažnjavaju sa 25.000 dinara za fizička lica do milion dinara za pravna lica.
Takođe i da ukoliko se bespravno koristi državno poljoprivredno zemljište, onaj ko to uradi mora da plati trostruki iznos najviše prosečne postignute cene po hektaru u okrugu gde se zemljište nalazi.
Elektronski formulari se, stoji na sajtu Uprave, mogu popunjavati sa bilo kog računara, a naročito su prilagođeni za korisćenje putem mobilnog telefona a mogu se prilagati i fotografije.

Povezano