Pravilna ishrana jaradi

Ilustracija: koze, foto. Domaćinska kuća
Ilustracija: koze, foto. Domaćinska kuća

Ishrana jaradi u prvim danima života od izuzetnog je značaja. Najveće negativne posledice koje mogu biti i trajnog karaktera u najvećem delu su uzrokovane neodgovarajućom ishranom u najranijem periodu uzrasta jaradi. Prva hrana tek rođenog jareta je kolostrum,  koji je bogat izvor hranljivih materija, deluje laksativno. Kolostrum dakle, ima ulogu da zaštiti jarad u prvim danima života od različitih obolenja i infekcija. Zbog toga je značajno da jarad odmah posle rođenja što pre posisaju kolostrum. . Kolostrum je bogat izvor svih važnih hranljivih materija, počev od gradivnih koje čine proteini, zatim masti i ugljenih hidrata koje predstavljaju energesku komponentu, pa do neophodnih makro i mikro elemenata kao i čitavog niza vitamina koji uslovljavaju biohemijske i fiziološke procese u organizmu.

Preporuka je da se jarad prvih 2-3 nedelje života hrane gotovo isključivo mlekom majke, pa je neophodno da bude stalno sa kozom da bi sisalo po volji. Sisanje traje 3–5 minuta i ubrzo nakon toga jarad se odluče i smeštaju u bokseve. Taj postupak traje 5–7 u proseku 6 nedelja, kada sledi druga podfaza ishrane jaradi.

U situacijama kada jare ostane bez majke posle porođaja, odnosno kada koza ojari više jaradi, ili zbog nekog patološkog faktora, tada nedostatak kolostruma može da predstavlja ozbiljan problem. Nastala situacija se može prevazići preuzimanjem kolostruma od druge koze koja se ojarila u približno istom periodu ili da se koristi namenski zamrznut kolostrum.

Zamrznuti kolostrum može da se čuva i upotrebljava i preko godinu dana, s tim da se proces odmrzavanja izvodi na temperaturi od 50 ºC. Mora se voditi računa da se prilikom odmrzavanja posuda sa kolostrumom ne izlaže direktno izvoru toplote, jer bi se time uništio postojeći imunoglobulin i uz to smanjila njegova hranljiva vrednost. Preporučljivo je da se pre postupka odmrzavnja procene potrebe u kolostrumu koje će biti odmah iskorišćene.

Ilustracija: koze, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: koze, foto: Svetlana Kovačević

Sve koze koje se ojare prvih 15 dana (50%) smeštaju se u jedan, a one posle tog vremena u drugi boks. Na taj način imamo uvid u starost jaradi i mogućnost da ih odbijemo u dobi od 5–7 nedelja. Kad se jarad odbiju koze se kod večernje i jutarnje muže gone u izmuzište, a jarad drže stalno zatvorena u staji. Kada je lepo vreme,  jarad se puštaju u ispust u vreme kada su koze na paši.

Neposredno pred odlučivanje jarad bi trebalo da sisaju samo jednom dnevno. Postoji i mogućnost organizovanja ishrane jaradi napajanjem. Organizovanje ishrane jaradi napajanjem slična je kao i kod prirodnog sistema (sisanje, podoj), jer se primenjuju istovetne frekvencije dnevne i nedeljne, odnosno dok traje napajanje.

Ishrana jaradi od 3–13 meseci. Nakon tri meseca ženska jarad za priplod prve dve  nedelje privikavaju se na pašnu ishranu. To znači da se samo ujutro do 8 ili 9 sati nalaze na pašnjaku, a posle podne hrane u staji. Posle toga jarad redovno odlaze na pašu sa kozama. Pred pripust oko 1 mesec dobijaju (kao i koze) pojačani obrok.

Za visoku proizvodnju mleka u periodu posle jarenja, obrocima treba dodavati i mineralne materije kao i vitamine u vidu premiksa. Značaj mineralnih materija i vitamina za koze je utoliko veći ukoliko je proizvodnja mleka veća.

 

 

Povezano

Iz ove kategorije