Kako protiv lisne vaši leske

Ilustracija: zasad lešnika u Barajevu, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: zasad lešnika u Barajevu, foto: Svetlana Kovačević

Lisne vaši se veoma često mogu naći u zasadima leske, ali imaju manji značaj u proizvodnji. Štete koje ova vaš nanosi mogu biti direktne i indirektne. Direktne štete nastaju ishranom na listovima, a indirektne su posledica lučenja medne rose na kojoj se razvijaju razne saprofitne gljive tzv. čađavice.
Leskina lisna vaš prezimljava u stadijumu jaja koja u oktobru ženka polože na dvogodišnjim i trogodišnjim granama ili na ožiljcima posle opadanja listova ili oko pupoljaka. Jaja su položena pojedinačno. Sveže položena jaja su bledo-žute boje, dok sazrevanjem postaju crna i sjajna. U proleće se pile osnivačice koje se prvo hrane na pupoljcima, a potom i na naličju listova. Odrasle osnivačice nakon 2 do 3 nedelje rađaju veliki broj vivipara. Vivipare se tokom leta hrane na naličju lista, kao i na mlađim letorastima. Brojnost vaši je najveća tokom maja i juna meseca. U jesen se javljaju polne forme, a nakon kopulacije ženke polažu prezimljujuća jaja.

Na početku formiranja kolonija, lisne vaši se efikasno mogu suzbiti insekticidima na bazi a.m. acetamiprid u konc. 0,025% ili insekticidima na bazi a.m. deltametrin u konc. 0,03-0,05%.

Povezano

Iz ove kategorije