Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u svinjarstvu

Ilustracija: prasići, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: prasići, foto: Domaćinska kuća

Pored brojnih higijensko-zdravstvenih mera u održavanju higijene okoline svinja dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija imaju poseban značaj. Ovo su mere kojima se sprečavaju i uništavaju uzročnici mnogih bolesti svinja pre, za vreme i posle pojave oboljenja.

Dezinfekcija: to je postupak kojim se uništavaju uzročnici, izazivači bolesti životinja i ljudi a takođe i uzročnici kvarenja stočne hrane. Postoje tri tipa dezinfekcije: zaštitna- to je postupak kojim se uništavaju uzročnici bolesti koji se nalaze u vazduhu i na raznim predmetima.

U proizvodnim objektima izvodi se redovno kao poslednja etapa u sprovođenju higijenskih zahvata tekuća- se sprovodi po potrebi u cilju onemogućavanja širenja zaraza završna- obavlja se posle prestanka bolesti i otklanjanja izvora zaraze.

Prema načinu izvođenja može biti mehanička, fizička i hemijska. Mehaničkom odstranjujemo 60 % prisutnih uzročnika, a zatim se radi sanitarno čišćenje-pranje dezinfekcionim sredstvima ( na tržištu se mogu naći mnoga dezinfekciona sredstva ).

Dezinsekcija: brojne vrste insekata napadaju životinje i prenose uzročnike bolesti ili dovode do smanjenja proizvodne sposobnosti. Jedan od najčešćih insekata je domaća muva koja ne bode i ne sisa krv ali se smatra velikim prenosiocem uzročnika bolesti. Drugi insekt je stajska muva koja je slična domaćoj ali se rado zadržava na materijama biljnog porekla koje se raspadaju i na ranama životinja.

Uništavanje insekata se vrši svakodnevno i to mehaničkim, fizičkim i hemijskim sredstvima. Mehanički pomoću lepljivih traka i premazivanjem prozora i vrata zaštitnim sredstvima. Fizički pranjem toplom vodom pod pritiskom i hemijski primenom raznih hemijskih
preparata ( ima ih više na tržištu, malation ,ektocid), životinje prilikom dezinsekcije izvesti iz objekta.

Deratizacija: je uništavanje miševa i pacova, a izvodi se mehaničkim i hemijskim sredstvima. Mehanička sredstva su klopke ako je mali broj glodara. Hemijska deratizacija se vrši rodenticidima. U objektima za stoku se koriste spori (kumulativni) otrovi. Dejstvo ovih otrova se ne opaža odmah već za 15 dana. Otrovani glodari se zavlače u skrovišta i tu uginjavaju. Takve uginule glodare ukoliko možemo da dopremo do njih, treba neškodljivo da uklonimo.

Povezano