Da li je krava bolesna ili joj smeta visoka temperatura?

Ilustracija: farma krava, foto: S.K.
Ilustracija: farma krava, foto: S.K.

U vrelim letnjim danima kada temperatura vazduha prelazi 30 °C, jedan od najvećih problema u mlečnom govedarstvu je pad mlečnosti i farmeri treba da znaju da,  pad mlečnosti kod muznih krava i smanjen apetit je rezultat visokih letnjih temperatura, a ne bolesti.

Biološka adaptacija krava na visoke ambijentalne temperature podrazumeva smanjenu proizvodnju mleka i porast temperature površine kože. Toplotni stres dovodi do značajnog pada u produkciji mleka. Visoke temperature(već od 25°C ) u objektu ili u spoljnoj sredini dovode do pada mlečnosti od 10%-50% i više. Krave holštajn-frizisjke rase su osetljivije na toplotni stress od goveda rase simentalske rase. Kod goveda holštajn-frizijske rase gubici u proizvodnji mleka su prisutni na temperaturi iznad 21ºC, dok su kod ostalih rasa gubici prisutni na temperaturi iznad 24ºC.

Životinje koje imaju manju telesnu masu se bolje prilagođavaju visokim temperaturama. U ovakviim situacijama od velike pomoći za muzne krave je rashlađivanje poprskavanjem,  ili aerosolno hladnom vodom.Ventilatori pomažu u rashlađivanju objekata i samih krava,te je preporuka farmerima za instaliranje u objektima za smeštaj krava.Životinje treba da imaju na raspolaganju hladnu I čistu vodu za piće po volji,a od velike pomoći je i redovno timarenje krava, radi lakše termoregulacije.Održavanje higijene samih krava,ležišta i jasala je takođe preporučljivo,a što se tiče vremena hranjenja-najbolje je krave hraniti rano ujutro i kasno uveče.Pored ovih mera,preporuka je I nabavka repelenata radi odbijanja insekata kako za same životinje kojima se aplikuju na koži vratnog dela I uzduž kičmenog stuba,tako I repelenti za premazivanje spoljnih I unutrašnjih površina objekata za smeštaj.

Povezano