Koja je vodeća sorta jabuke

Ilustracija. jabuka greni smit
Ilustracija. jabuka greni smit

Kada se opredeljujemo za vodeću sortu u zasadu treba da uzmemo u obzir  : njen afinitet sa podlogom, rodnost, kvalitet, mogućnost čuvanja, transportabilnost, ukus i navike potrošača, otpornost prema niskim i visokim temperaturama, otpornost prema štetočinama itd.

Jabuka je voćna vrsta čiji se plodovi kod nas najduže i najviše troše u svežem stanju. S obzirom na klimatske i zemljišne uslove imamo relativno skromnu proizvodnju, a posebno izvoznog kvaliteta. Poslednjih godina se u praksi sve više uvode nove tehnologije gajenja, čiji je cilj visoki i stabilni prinosi dobrog kvaliteta, otpornost prema niskim i visokim temperaturama kao i otpornost prema bolestima i štetočinama.

Tržište u Srbiji, u poslednje vreme, najviše traži Greni smit. Ova australijska sorta vrhunskog kvaliteta, sa visokim sadržajem šećera i kiselina, najduže se čuva od svij komercijalnih sorti. Za uspešno gajenje više joj odgovaraju toliji rejoni, srednje je osetljiva prema pepelnici i čađavoj krastavosti, a najbolji oprašivač su joj Gloster 69 i Zlatni Delišes.
Greni Smit je kasnocvetna sorta im dobar je oprašivač. Pošto ima bujno drvo treba je kalemiti na M9 podlogu, naslon je obavezan, a posebnu pažnju treba posvetiti ogoljavanju grana kome je sklona kao i gloster 69. Ukoliko su skeletne grane razvedene na vreme glavni rod se može dobiti na bočnim rodnim pupoljcima dugih letorasta. Što se plasmana jabuke tiče, u 2020 .godini najviše je izvezeno jabuke u Hrvatsku i Sloveniju i pre svega sorte Greni Smit, vrhunskog kvaliteta.

Povezano