Soja u ishrani krava

Ilustracija: soja, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: soja, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Soja u ishrani može se upotrebiti u vidu sojinih sačmi i pogača koji su nusproizvodi prehrambene industrije. Zrnu soje je na ovaj način oduzeta mast za potrebe industrije, a krajnji proizvod sadrži (u zavisnosti od proizvođača) oko 30-40% proteina. Pogače i sačme su termički obrađene i pre puštanja u promet moraju da prođu kontrolu kvaliteta. Koristeći ove proizvode u ishrani stoke možemo da budemo sigurni da neće doći do digestivnih problema.

Noviji način obrade soje je mikronizacija koja se uglavnom koristi kod pravljenja riblje hrane i hrane za pilad i prasad. Mikronizacijom se uništava 90% štetnih materija zrna. Hranjenje krava ovakvim zrnom ima odlične efekte ali poskupljuje proizvodnju i ima značaja jedino u ishrani krava koje daju preko 10 000 litara mleka. Upotrebom sirovog zrna soje u obrocima muznih krava efektivno bi moglo da utiče na smanjenje troškova u proizvodnji mleka i na povećanje količine mleka.

Ogledi su pokazali da količina od 2 kg sirovog zrna soje po kravi dnevno ne uzrokuje nikakve digestivne probleme. Generalna je preporuka da sirovo zrno soje učestvuje do 10% u okviru smeše za muzne krave. Glavna prednost je smanjena cena proteinskih hraniva, koja se mogu proizvesti na sopstvenom gazdinstvu. Mana je otežano mlevenje soje, lepljenje samlevene mase na zidove prekrupača, mešaona i transportera. Treba obratiti pažnju i na dužinu čuvanja ove smeše koja sme da stoji najviše 4-5 dana. Zbog velikog sadržaja masti postoji mogućnost da samlevena soja užegne.

Sirova soja ne sme da se uključuje u obrok u slučaju ako ima uree. 

Vrlo je važno ne mešati ove dve komponente jer soja izaziva razgradnju uree na amonijak što dovodi do naduna i drugih poremećaja.

Povezano