U kakvom je stanju kukuruz

kukuruz, foto: Domaćinska kuća
ukuruz, foto: Domaćinska kuća

Prolazeći područjem koje pokriva naša PSSS ,a to je grad Beograd  kolege i ja smo svedoci različitih faza razvoja i izgleda  kukuruza.

Znamo da je vreme setve bilo različito, vremenski prosto rečeno razvučeno. Prve setve su bile krajem marta početkom aprila, a kasnija tek u drugoj polovini aprila , pa sve do polovine maja.  Ovaj prekid u setvi je bio uzrokovan obilnim padavinama i niskim temperaturama u međuvremenu.

Nakon toga imamo relativno povoljne uslove za razvoj kukuruza osim niskih jutarnjih temperatura koje su izazivale simptome nedostatka fosfora i usporen razvoj biljaka.  Padavine su prisutne i sve je dobro. Može se samo reći da je tada, u tom periodu,  kukuruz trebao biti viši.

I onda nastupa ova visoka dnevna i noćna temperatura, izostanak padavina na većem području Beograda. Imamo primer Obrenovca gde  po priči poljoprivrednika nije pala na pojedinim delovima kiša mesec dana.

Važno je napisati da je u delu Šumadije  u mesecu junu zabeležena ekstremna do umereno jaka suša.

U julu pojedine površine nisu dobile padavine dok su neke  parcele dobile tri kiše u julu. Moj brat živi daleko od mene 2,5 km i bila mu je samo jedna kiša sa olujom dok je kod mene palo tri kiše. I šta reći na to. Na to se ne može uticati. Nikakva agrotehnika ne pomaže, dobra, puna agrotehnika može samo ublažiti ove ekstremne vremenske uslove.

Svakodnevnim izlascima na parcele primećujemo trenutno  veliku raznolikost kukuruza. Ta raznolikost u izgledu i fazama razvoja kukuruza je najviše uslovljena da li je i koliko bilo padavina na toj parceli gde gledamo stanje kukuruza. Imamo predele, selo za selom gde je kiša padala i prosto kukuruz sija, soja je odlična, da prosto kažeš da si u raju. Sve zeleno i bujno. I onda naiđeš na treće četvrto selo gde je sve drukčije. Nije pala ta ista kiša i biljke svojim izgledom sve govore, to potvrđuju.

Tako imamo kukuruz nizak,do kuka, tokom dana sa  uvijenim  listom, bledo zelen i sa svilom i metlicom koji su slobodno mogu reći jadni, a takođe imamo i kukuruze  koji su visoki preko naših glava, sa metlicom i svilom za  budući klip. Oni, visoki kukuruzi su i tamno zeleni, prostro rečeno silni. Obećavaju dobru oplodnju i visok rod. Tako da neko kome je tri puta pala kiša  na kukuruz u julu , a ne ide nigde  u ovom peridu  van svog mesta sa čudjenjem gleda izveštaje o budućem prognoziranom lošem prinosu kukuruza.

Za dobar prinos je mnogo važno da se obavi cvetanje, oplodnja i nalivanje zrna u dobrim meteorološkim uslovima, nikako kako smo imali ovih dana sa temperaturom do 40⁰C. Neki stručnjaci prognoziraju da će prinos na pojedinim parcelama biti mali , skoro nula.

Kako smanjiti i ublažiti  ovaj poguban uticaj visokih dnevnih temperatura i niske važnosti vazduha , sa izostankom padavina. Osim navodnjavanja preostaje nam samo primena pune agrotehnike, a ona podrazumeva sledeće:

  • zaoravanje strništa sa istovremenim zaoravanjem sitno iseckanih biljnih ostatka  prethodnog useva . Time čuvamo preostalu vlagu u zemljištu od strnina, ne gubimo na kvalitetu zemljišta i stvaramo uslove da se borimo se protiv korova uspešno.
  • Obavljanje osnovne obrade i zaoravanje đubriva( mineralno kompleksnog i stajnjaka) po preporuci do kraja jeseni- početka zime na preporučenu dubinu. Ovom merom stvaramo uslove da većinu padavina koje padnu na naše parcele tokom zime i proleća  sačuvamo u dubljim slojevima zemljišta za nepovoljne vremenske uslove  koji nastaju tokom leta
  • Zatvaranje brazde
  • Uraditi predsetvenu pripremu setvospremačima do sedam  dana pre setve
  • Za setvu pripremiti, kupiti seme različitih FAO grupa zrenja, kako bi cvetanje,oplodnja i nalivanje zrna bili u različitim vremenskim uslovima i periodima
  • Setvu početi odmah na preporučenu dubinu i sa prepooručenim brojem biljaka po preporuci proizvođača po jedinici površene čim se ustali teperatura setvenog sloja zemljišta na 10⁰C
  • Prihranu kukuruza mineralno azotnim i folijarnim đubrivima raditi po preporuci stručnog lica
  • Raditi međurednu obradu i borbu protiv korova i štetočina.
  • Korišćenje đubriva folijarnih i mineralno azotnih raditi po preporuci stručnog lica za to.
  • Borbu protiv korova i štetočina raditi po preporuci stručnog lica za zaštitu bilja.

U ovim ekstremnim vremenskim uslovima mi samo sa primenom pune agrotehnike možemo, da ponovim, da ublažimo uticaj visokih dnevnih temperatura i nedostatak padavina. Preporuka je da se primenjuje obavezno puna agrotehnika  i da se obrati pažnja pri izboru FAO grupa zrenja, a to znači da ih ima više različitih  i da se polako prelazi na ranije FAO grupe.

Veliki pozdrav sa željom da padne kiša u celoj Srbiji.

Povezano