Šargarepa kao drugi usev

Ilustracija: šargarepa. foto: pixabay.com. autor:Anja

Ako se setva obavlja u suvo zemljište, veoma je važno valjanje neposredno nakon setve. U letnjoj setvi najvažnija mera je navodnjavanje. Donja granica optimalne vlažnosti je 70% PVK, optimum 70-80% PVK. Broj zalivanja zavisi od tipa zemljišta, količine i rasporeda padavina. U prvim danima nakon setve zalivanje se vrši svakodnevno sa manjom količinom vode dok seme ne nikne. Za šargarepu je bitno da ima stalnu i umerenu vlažnost zemljišta, bez značajnog kolebanja.

Za kvalitetan prinos šargarepa mora imati dovoljno pristupačnih hraniva u toku cele vegetacije. U početku vegetacije mrkve, karakteristično je slabije usvajanje hranjiva. Intezivno usvajanje hranjiva počinje 60-og dana vegetacije. Od svih elemenata mrkva najviše usvaja kalijum.

Tokom cele vegetacije, počev od nicanja pa do faze optimalne tehnološke zrelosti najvažnije je očuvati vegetativnu masu, jer je razvijena lisna rozeta i uslov za visok i kvalitetan prinos. Zato je važna zaštita od korova, štetočina i bolesti (pepelnica, plamenjača, alternarija, pegavost lišća). Šargarepa iz letnje sadnje pristiže za vađenje krajem oktobra i početkom novembra meseca.

Povezano