KRVAVO MLEKO KOD KRAVA

Ilustracija: farma krava, foto: G.Đ
Ilustracija: farma krava, foto: G.Đ

Neposredno posle telenja, često se kod krava i junica javlja krvavo mleko koje nastaje zbog propustljivosti krvnih kapilara u vimenu (haemorrhagia per diasepin). Kod ovakvih slučajeva, treba da se preduzmu sledeće mere kako bi došlo do normalizacije u
sekreciji mleka:
– Potrebno je da ţivotinje miruju
– Ne davati ţivotinjama koncentrovana hraniva
do normalizacije stanja
– Poseban oprez i neţnost prilikom muţe, zbog propustljivosti krvnih kapilara
– Hladni oblozi, moţe led umotan u krpe
– Laksansi su od koristi
– Upotreba vitamina C, kortikosteroida i preparata na bazi kalcijuma Ca (od strane stručnih lica).

Preventivna upotreba antibiotika
– Nikako ne masirati vime
Krv nestaje u mleku za dva do tri dana.

Povezano