Projektovanje zasada voća

Ilustracija: voćnjak, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: voćnjak, foto: Domaćinska kuća

Način projektovanja zasada voćaka zavisi u najvećoj meri od njegove veličine (plantažni zasadi ili zasadi na okućnici) i namene (robna ili
naturalna proizvodnja). Projektovanje plantažnih zasada voćaka.
Projektovanje plantažnih, većih zasada je složen i odgovoran zadatak koji obavlja tim stručnjaka specijalista za voćarstvo, zemljište i
navodnjavanje, zaštitu bilja, mehanizaciju i ekonomiku.

Projektni zadatak treba da sadrži sledeće:
– voćnu vrstu;
– sorte i podloge voćaka;
– ograđivanje zasada i vrstu ograde;
– naslon u voćnjaku i vrstu naslona;
– navodnjavanje i vrstu sistema za navodnjavanje;
– meliorativno đubrenje (organsko i mineralno);
– obim mehanizacije;
– građevinske objekte, opremu i ambalažu.

Tehnološki deo projekta sadrži:

– istražne radove u kojima su detaljno obrađeni klima, zemljište, položaj i kartografija terena.
– analiza mogućnosti podizanja zasada s obzirom na prirodne uslove (ako prirodni uslovi ne odgovaraju za željenu voćnu vrstu proizvođaču se predlaže druga voćna vrsta)
-koncepciju investicionog ulaganja (organizacija zemljišne teritorije, struktura sortimenta, podloge voćaka, sistem gajenja i oblik
krune, razmak sadnje, broj stabala po hektaru, raspored sorti, pregled radova u investicionom periodu i način njihovog izvođenja, pregled
materijala, radnih dana radnika i traktora).

– utvrđivanje predračunske vrednosti investicije (detaljan obračun materijala, hemijskih sredstava, radne snage, traktorskih usluga, troškova zajedničkih službi, osiguranja, projektovanja i nadzora za pripremne radove podizanja voćnjaka, sadnju, ograđivanje zasada,
postavljanje naslona, negu zasada u prvoj godini, negu zasada u drugoj godini i negu zasada u trećoj godini
– prikaz redovne proizvodnje u kome su obrađeni rezidba, đubrenje zasada, održavanje zemljišta u zasadu, zaštita od prouzrokovača bolesti i štetočina, proređivanje plodova, berba sa dinamikom prinosa i pregled potrebnih količina materijala, hemijskih sredstava, radnih dana radnika i traktora sa dinamikom.

– održavanje zasada u redovnoj proizvodnji u kome su dati troškovi materijala, ambalaže, hemijskih sredstava, radne snage i traktora, osiguranja i troškova zajedničkih službi i nadzor u toku deset godina redovne proizvodnje, za svaku godinu pojedinačno

– kartu (razmera 1:2500 sa ucrtanim tablama, glavnim i pomoćnim putevima i pravcem pružanja redova voćaka).

Proizvođač će prema projektu podići zasad i negovati ga do početka rađanja. Što se tiče voćnjaka na okućnicama raspored vrsti i sorti voćaka treba podesiti prema prirodnim uslovima i mogućnostima sprovođenja što jednostavnijeg programa zaštite.

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Povezano

Najčitanije danas

Iz ove kategorije

Berba i čuvanje kukuruza

Posto vremenski uslovi dozvoljavaju u narednom periodu na području Pčinjskog okruga, predstoji berba ranih i

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca