Zaštita kupusa

Ilustracija: Kupus, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: Kupus, foto: Domaćinska kuća

Ako se vizuelnim pregledom useva kupusa, registruje  prisustvo jaja i larvi kupusovog moljca (Plutella maculipennis), u cilju sprečavanja daljih oštećenja na listovima od navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida: Cipkord 20 EC, Notikor, Crna Mamba u količini 0,3 l/ha.
Zbog povoljnih uslova za razvoj plamenjače kupusa (Peronospora parasitica) primeniti tretman preparatima na bazi bakra ili mankozeba.
Zbog visokih dnevnih temperatura preporuka je da se hemijski tretman sprovede u večernjim satima.

Povezano