Berba kukuruza u zrnu

Ilustracija: kukuruz, foto: Marko Miladinović

Praksa je pokazala da su najmanja oštećenja na zrnu prilikom berbe u zrnu pri vlažnosti zrna od 18 do 22 %. Viša ili niža vlaga zrna povećava procenat oštećenja zrna prilikom berbe. Mehanički oštećena zrna tokom berbe se dodatno lakše oštećuju u kasnijim postupcima.

Oštećenja su različita kod različite vlage zrna: kod vlažnijeg zrna oštećenja su nastala uglavnom gnječenjem, a kod suvog zrna usled lomljenja. Da bi se izbegla oštećenja potrebno je podesiti broj obrtaja bubnja u odnosu na vlagu u zrnu. Kod vlažnijeg zrna broj obrtaja treba da bude veći a kod suvog zrna manji. Ubrano zrno sa većim sadržajem vlage mora se sušiti, da bi se sadržaj vlage spustio na najviše 13 % kako bi se zrno sigurno čuvalo i skladištilo u silosima i skladištima.

Berbu kukuruza treba obaviti tako da se spreči oštećenje omotača zrna i osigura maksimalno odvajanje nečistoća. Struju vazduha prilikom kombajniranja treba pojačati kako bi se odvojila lomljena i nerazvijena zrna. Uklanjanjem sitnih čestica i oštećenih zrna kukuruza može se smanjiti zaraza plesnima i do 50 %. Inače, zrna otpornija na lom imaju veći udeo staklavog, a manje brašnavog endosperma, manji lom imaju i hibridi sa višima sadržajem ulja i proteina u zrnu.

Povezano