Objekti i oprema za odgoj teladi

Ilustracija: farma teladi, foto: S.K.
Ilustracija: farma teladi, foto: S.K.

Telad su u prvih 10-15 dana najosetljivija  i prijemčiva na razne bolesti.  Pored ishrane, u prvim danima života najveći uticaj na zdravlje životinja imaju uslovi držanja.
Preporuka je da u prve dve nedelje života držanje bude pojedinačno, u kavezima ili kućicama dimenzija 120x80x80 cm  i korišćenje prostirke. Od treće nedelje, pa do kraja drugog meseca držanje može da bude pojedinačno ili grupno. i to u kavezima (kućicama) 160x100x90, vezano sa širinom ležišta 90-100 cm., ili grupno sa najmanje 1,3 metra kubnih prostora u boksu. Od 9. nedelje je grupno držanje.
Minimalna potrebna temperatura gde su telad smeštena treba da bude 10 stepeni.

Što se ishrane tiče neophodno je da telad kolostrum dobiju najkasnije 4 sata po telenju, da od 8. dana dobijaju kvalitetno seno i da od 14. dana imaju pristup čistoj pijaćoj vodi.

U poslednje vreme u velikoj većini slučajeva se telad odmah (odnosno posle 2-3 sata po rođenju) odvajaju od krave i iznosi van staje-hladni odgoj teladi.

Povezano