Adaptacija i popravka objekata u kojima se drže prasad za tov

Ilustracija: prasad, foto: pixabay
Ilustracija: prasad, foto: pixabay

Svinjci za tov traže dosta čista svetlosti ali i dobru ventilaciju.Kod nas se svinjci za tov svinja i prasadi grade od cigalja sa krovom od trske, slame ili dasaka.Mnogo je slabiji krov od crepa jer propušta toplotu pa su leti suviše topli a zimi su dosta hladni. Da bi se to izbeglo pravi se u svinjcima tavanica od dasaka. Ako je krov od trske tavanica nije potrebna, naprotiv bolje da se ne izgrađuje jer u tom slučaju svinje imaju više vazduha.

Krov se najčešće pravi da ima dva pada. Visina postrnih zidova iznosi 1,3 do 1,5 m, dok krilni zidovi stižu do krova. Oni imaju istu visinu kao i postrani zidovi, a prostor između krilnih zidova i krova ograđen je daskama koje se po potrebi ,odnosno prema vremenskim prilikama mogu skinuti. Na krilnim zidovima smešteni su prozori dimenzija 60 x 90 cm.

Pod se sastoji od nabijene zemlje koja se pokrije peskom. Dužina svinjaca udešava se prema potrebi.Većina zidova razdeljeni su poprečnim zidovima od cigle i drveta na nekoliko odeljenja dužinom objekta.Ovi unutrašnji zidovi koji razdvajaju odeljenja visoki su 1.10 m.Veličina odeljenja procenjuje se i odmerena je prema broju svinja, odnosno prasadi u objektu.

Potreban prostor određuje se sa 0,5 m² po mladom grlu, odnosno za prasad koja ulaze utov.U svakom odeljenju postavljena su vrata za svaki obor posebno.

Povezano

Iz ove kategorije