Sušenje solarnom energijom

Ilustracija: solarni paneli, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: solarni paneli, foto: Svetlana Kovačević

Sunčeva energija je pokretač procesa na Zemlji. Ona zagreva njenu atmosferu, njenu površinu, stvara vetar, održava ciklus vetra, zagreva okeane, obezbeđuje razvoj biljaka i uvek (u toku dužeg perioda) prouzrokuje stvaranje fosilnog goriva. Ova energija obezbeđuje toplotu ili hladnoću, potreban rad i električnu energiju. Poslednjih godina je sve veći interes za alternativne izvore energije a naročito za Sunčevu energiju.

Zbog intermitentnosti Sunčeve energije i činjenice da se ni dnevne ni sezonske oscilacije intenziteta (osim u pojedinačnim slučajevima primene − ubiranje i sređivanje poljoprivrednih kultura) ne poklapaju s oscilacijom potrošnje energije, Sunčevo zračenje će se moći više praktično koristiti tek kada se reše problemi ekonomski opravdane konverzije i akumulacije energije na duži period.

Ekonomičan uređaj i sistem za korišćenje Sunčeve energije mora da traje duže od vremena amortizacije.

U nedostatku potrebnih kapaciteta za preradu, svake godine propadaju znatne količine voća i povrća, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja. Pored teškoća obezbeđenja potrebnih investicionih sredstava za proširenje kapaciteta za preradu i cena energije predstavlja prepreku za dalji i brži razvoj.

Velika cena klasičnih goriva vrlo često čini rad postojećih postrojenja za sušenje neekonomičnim, pa osušeni proizvodi imaju veliku cenu. Efikasan način sušenja i racionalna konstrukcija sušare se mogu definisati samo za konkretan materijal ili grupu materijala čije su fizičko mehaničke karakteristike slične.

Izbor najpovoljnijeg načina sušenja se definiše svojstvima svežeg materijala (koji u ovom slučaju mogu, ako se radi o voću i povrću, da se suše u celom ili isečenom obliku, sa pokožicom ili bez nje, oslobođeno od koštice ili sa košticom, sušiti se može kaša ili sok, a ako se radi o lekovitom, aromatičnom i začinskom bilju, sušiti se može, koren, cvet i cvast, list i cela stabljika sa lišćem), zahtevanim kvalitetom osušenog proizvoda i ekonomičnošću procesa.

Pri izboru načina sušenja i koncepcije rešenja mora se voditi računa o racionalnom načinu i optimalnom režimu procesa sušenja koji se karakteriše maksimalnim intenzitetom isparavanja vlage, visokim kvalitetom osušenog materijala i minimalnom „potrošnjom“ energije.

U svim slučajevima neophodno je analizirati uticaj osnovnih parametara agensa sušenja i karakteristika materijala na odvijanje procesa sušenja, a to znači mogućnost primene viših temperatura, uticaj brzine strujanja agensa sušenja, relativne vlažnosti agensa sušenja, oscilatornog režima procesa sušenja, kombinovanih načina dovođenja toplote i načina sušenja, kao i prethodne tehnološke pripreme polaznog materijala.

Iako se Sunčeva energija smatra novim i neobičnim izvorom energije, ona se već ranije koristila za rešavanje niza praktičnih zadataka.

U toku mnogih vekova Sunčeva energija je korišćena za prirodno sušenje poljoprivrednih proizvoda.

Cilj ove knjige je sistematizacija znanja u oblasti korišćenja Sunčeve energije, za sušenje koja doprinose lakšem shvatanju procesa transformacije Sunčeve energije i razradu odgovarajućih sistema.

U knjizi se daju globalni energijski aspekt; kratak prikaz o Suncu i Sunčevoj energiji, zračenju; prijemnicima Sunčeve energije (podela, tipovi i konstrukcije, karakteristike, efikasnost); načini korišćenja Sunčeve energije i procesima koji koriste Sunčevu energiju. Korišćenje Sunčeve energije za procese sušenja (solarne sušare, klasifikacija solarnih sušara, principi rada i karakteristike, vrste solarnih sušara, varijante projektovanja rešenja, upravljanje procesom sušenja, kontrola procesa i sušenje voća i povrća).

Povezano