Merkantilni kukuruz po ceni od 29 dinara

kukuruz, foto: Domaćinska kuća
ukuruz, foto: Domaćinska kuća

Republička direkcija za robne rezerve objavila je da će kupiti do 23.186.458 kilograma merkantilnog kukuruza rod 2021. godine.

Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od: fizičkih lica, nosilaca poljoprivrednih porodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i ovlašćenih skladištara, koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju kukuruza i drugih pravnih lica.

Kukuruz mora biti domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama,

Cena je 29,00 din./kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od zemljoradničke zadruge, ovlašćenog skladištara i pravnog lica je 100 tona a maksimalna je 1.000 tona.

Zainteresovani  za prodaju merkantilnog kukuruza mogu se prijaviti elektronski, na portalu Direkcije www.rdrr.gov.rs, svakog radnog dana od 7:00 do 14:00 časova.

Direkcija će Prodavcu izvršiti plaćanje kupljenog merkantilnog kukuruza u roku od 15 dana od dana dostavljanja obavezne dokumentacije.

Rok za realizaciju kupovine kukuruza po Zaključku Vlade i rok za prijavljivanje je do 30. novembar 2021. godine.

Kompletno obaveštenje može se pogledati na sajtu Republičke direkcije za robne rezerve.

Povezano