Pravilan način sadnje voćaka

Ilustracija: Sadnja leske, foto, I.A.
Ilustracija: Sadnja leske, foto, I.A.

Najpre na parceli obeležiti sva sadna mesta u skladu sa razmakom sadnje za odgovarajuće vrste i sorte . Pri ovom voditi računa o podlozi sadnica (kod bujnijih – generativnih podloga veći razmak sadnje nego kod slabije bujnijih-vegetativnih).

– Na obeleženim sadnim mestima iskopati rupe dimenzija 60x80x40 cm, što zavisi od vrste zemljišta.- Koren sadnice se pre sadnje potopi u kašastu masu od kravlje balege, gline i vode ili u mešavinu zemlje i vode.

– Vrlo bitan momenat kod sadnje je dubina sadnje. Sadi se na dubinu do korenovog vrata, ni u kom slučaju dublje.

– Zemlji se dodaje određena količina stajnjaka ili komposta i 200-250gr mineralnog đubriva bez ili što manje sadržaja azota (8:16:24 ili 10:20:30).
.
– Nakon sadnje izvršiti obavezno zalivanje sadnice  min 20 lit/s

– Uz sadnicu se pobije kolac, te se sadnica priveže uz kolac kako bi se sačuvala od povijanja i lomljenja.

Povezano