Kako protiv leptiraste vaši

Ilustracija: karfiol, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: karfiol, foto: Svetlana Kovačević

Kupusova leptirasta vaš je štetna za Brassica vrste (karfiol, brokoli, kelj, prokelj), a javlja se i na nekim divljim biljkama. Nalazi se i na povrću u zaštićenom prostoru. Smatrana je štetočinom manjeg značaja na kupusnjačama, ali zahvaljujući klimatskim promenama dolazi do dramatičnog porasta brojnosti ove štetočine, pa i primetnih šteta na gajenim biljkama.

Odrasli insekt je veličine oko 1,5 mm i ima bela krila prekrivena voštanim ljuspicama, sa po dve okrugle sive pege na prednjim krilima. Položena jajašca su bela sa drščicom na bazalnom delu, a pred piljenje postaju tamnija. Larve izgledom podsećaju na štitaste vaši, spljoštene, žućkaste boje i veličine do 1 mm. Pokretne su do prvog presvlačenja kada se fiksiraju na naličju lista. Imaju 4 – 5 generacija godišnje koje se prepliću. Prezimljava oplođena ženka na ostacima kupusnjača, uljanoj repici, rusi, gorčiki i drugim korovskim biljkama.

Sa razvojem počinje u proleće, polaganjem jaja na temperaturi višoj od 10º C. Jedna ženka položi 100 do 150 jaja, obično u obliku krugova. Larve se pile za nedelju dana. Hrane se na naličju lista tako što usnim aparatom sišu sokove iz floemskog tkiva. Ovi sokovi su bogati šećerima a siromašni aminokiselinama i azotom, pa je vašima potrebna velika količina hrane kako bi se snabdeli azotom. Višak sokova izbacuju na površini lista stvarajući „mednu rosu“. Na lepljivoj površini lista se naseljavaju gljivice čađavice koje smanjuju asimilacionu površinu, disanje i fotosintezu biljke. Najveća brojnost ove štetočine se javlja u drugoj polovini leta.

Kao značajna štetočina kupusa postaje poslednjih nekoliko godina. Najveći razlog tako brzom širenju su topla i suva leta i nepoštovanje plodoreda. Kupus ne treba gajiti u blizini kultura (uljana repica) koje mogu biti prelazni domaćini ove štetočine.

Suzbijanje. Od velike je važnosti da se nepesticidnim merama onemogući da se naseli u usev. Veoma je bitan plodored, ne samo za belu leptirastu vaš, nego i za ostale štetočine i bolesti. Na istu površinu kupus treba vratiti tek posle 3 godine. Saditi na površini gde su bili dobri predusevi (pšenica, cvekla, krompir, lucerka).
Primena pesticida treba da bude u optimalno vreme, pre masovne pojave štetočina. Problem je što je dozvoljena paleta insekticida poslednjih godina znatno sužena. Za suzbijanje bele leptiraste vaši u kupusu mogu se primeniti insekticidi: Chess 50-WG (a.m. pimetrozin) u količini 0,4 kg/ha, Actellic-50 (a.m.primifos-metil), Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u kol. 0,2 L/ha, Movento 100 SC, Furioso (a.m. spirotetramat) u kol. 0,75 L/ha.

Povezano