Koje smo voće izvezli i koliko

Ilustracija; jabuke, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija; jabuke, foto: Svetlana Kovačević

U 2020. godini izvezeno je 502,9 hiljada tona voća, u vrednosti izvoza od 644,7 miliona evra, što je 19% više u odnosu na vrednost izvoza voća u 2019. godini, dok je količinski posmatrano smanjene od 7%.
U 2020. godini izvezeno je 166,7 hiljada tona jagodastog voća, u vrednosti izvoza od 338 miliona EUR, što je 19,4% više u odnosu na vrednost izvoza voća u 2019. godini (283 miliona EUR).

Najveću vrednost izvoza u 2020. godini ostvarila je smrznuta malina sa 259 miliona evra, što čini 40 % u odnosu na ukupnu vrednost izvoza svog voća. Sveža jabuka je sa 110,6 miliona evra druga voćna vrsta po vrednosti izvoza, zatim smrznuta kupina sa 40 miliona evra i smrznuta višnja sa 31,3 miliona evra.

Ilustracija: Maline, foto: S.K.
Ilustracija: Maline, foto: S.K.

U periodu januar – septembar 2021 godine izvezeno je 360.846 tona svog voća u vrednosti od 553,7 miliona EUR, što je za oko 17,9% veća vrednost izvoza u odnosu na isti period prošle godine (469,5 miliona EUR).

U periodu januar – septembar 2021 godine izvezeno je 112.148 tona jagodastog voća u vrednosti od 318 miliona EUR, što je za oko 30,3% veća vrednost izvoza u odnosu na isti period prošle godine (244 miliona EUR).

Zemlje izvoza voća – Smrznuta malina se najviše izvozila u Nemačku (34.614 t ili 32%), Francusku (17.831 t), Belgija (6.952 t), Velika Britanija (6.791 t), SAD (5.672 t), Švedska (4.892 t), Kanada (4.787 t), Holancija (4.641 t), Poljska (4.478 t), a zatim slede Austrija, Ruska Federacija, Švajcarska, Italija, Norveška, Danska, Španija i druge zemlje.

Povezano