Od čega zavisi prinos pšenice

Ilustracija: psenica pred zrenje
Ilustracija: psenica pred zrenje

Uveliko traje optimalni rok za setvu ozime pšenice, ali ovaj veliki posao praktično nije ni počeo. Kukuruz, kao glavni predusev pšenici, još nije u potpunosti ubran, doskorašni zemljišni uslovi ( velika suša) nisu omugućavali pripremu zemljišta za setvu. Po svemu sudeći setva ozimih useva biće obavljena krajem oktobra, pa i posle isteka optimalnog roka.

Prinos pšenice zavisi od interakcije više faktora, kao što su izbor sorte, kvalitet semena i same setve, osnovnog đubrenja i prihrane, borbe protiv bolesti, štetočina i korova, mera nege, ali je rok setve najznačajniji činilac u proizvodnji i može umanjiti prinos do 30 procenata. Postoji šest rokova za setvu pšenice, počev od prvog oktobra pa do 15. decembra.

Ako imamo sve iste činioce u proizvodnji pšenice na istoj parceli, a razlikuju se samo rokovi setve ( drugi, od 10. do 20. oktobra,kao najpovoljniji i šesti od 1. do 15. decembra) umanjenje prinosa može biti i do 1500 kg/ha. Zato u godinama kao što je ova, kada ne može na vreme da se obavi kvalitetna osnovna obrada i predsetvena priprema zemljišta, treba primeniti redukovanu obradu težim tanjiračama i što pre posejati pšenicu. Ne čekati da se stvore povoljni zemljišni uslovi za obtradu, pogotovo na parcelama na kojima je predusev kukuruz i za koji je obavljena osnovna obrada na punu dubinu.

Povezano