U čemu je tajna barik buradi

Ilustracija, burad, foto: pixabay.com, Leo Hau
Ilustracija, burad, foto: pixabay.com, Leo Hau

U poslednje dve decenije otkrivene su  mnogobrojne prednosti sazrevanja vina u drvenim sudovima, a upotreba buradi postaje najtraženi trend u vinarskom svetu. Uticaj drveta na vino ima viseštruki značaj, pa se drvo trenutno smatra neizostavnom komponentom u sazrevanju vrhunskih vina.

Na tržištu sve češće susrećemo vina koja nose oznaku “barrique” ili “barik”.

Po pravilu su to nešto skuplja i značajno kvalitetnija vina – kompleksnijih aroma, češće crvena, ali postoje i bela barik vina. Slično tome, na francuskim vinima naći ćete oznaku “eleve en futs du chene”, na nekim američkim “barrel aged”, ili kod belih “barrel fermented”, koja označava upotrebu specifičnih drvenih sudova – barika, za sazrevanje ovih vina. Naime, u procesu proizvodnje same buradi, duge (drveni elementi bureta) nagorevaju se sa unutrašnje strane do definisanog nivoa. Usled nagorevanja drveta, osim promene u strukturi, dolazi i do formiranja poželjnih aromatičnih jedinjenja koja iz drveta prelaze u vino tokom procesa sazrevanja.

Harmonično slaganje drveta i vina inicira suptilne promene usled usporene oksidacije, čiji je rezultat umekšavanje tanina. Tanini postaju nežniji u odnosu na početak sazrevanja vina, a miris evoluira u buke; on postaje intenzivniji i trajniji, a samo drvo vinu pridodaje čitav spektar različitih aroma.

Međutim, nije svako vino za sazrevanje u buretu, i tu bi trebalo biti vrlo obazriv. Vino slabijeg kvaliteta, sa nedostatkom sortne arome a sa izrazitom aromom drveta, izgubiće svoju tipičnost i prepoznatljivost. Takođe, može da postane suvlje i oporije zbog visokog sadržaja suvih, agresivnih tanina. Takođe, za vino kojim se raspolaže trebalo bi izabrati adekvatnu burad – pre svega vrstu drveta, zatim veličinu drvenog suda i nivo nagorevanja, a onda tome prilagoditi i planirano vreme sazrevanja.

Izbor vrste drveta

Kompleksnost arome vina može da se poveća pažljivim izborom vrste drveta. U 99,9 odsto slučajeva za izradu drvenih sudova koristi se hrastovina. Osim hrasta, u upotrebi su i bagrem, drvo divlje trešnje i kajsije, ali samo u određenim regijama i za vrlo specifična vina. Na sadržaj aromatičnih jedinjenja, osim samog načina izrade buradi, veliki uticaj ima i geografsko poreklo hrastovine.

Kod američkog hrasta dominiraju arome kokosa i vanile, što za neke vinare predstavlja nedostatak finoće. Najcenjeniji je francuski hrast, jer je prefinjeniji i izbalansiraniji: komponente se ekstrahuju sporije, te je prikladniji za duže sazrevanje (više od 12 meseci) najkvalitetnijih vina.

Barik je naziv za istoimene sudove zapremine 225 litara. Barik sudovi su izrađeni od francuskog hrasta, sa unutrašnje strane su nagoreli. Jedan košta od 350 do 450 Eura i specijalno je rađen u Francuskoj. Ova firma za proizvodnju buradi je ono što je „Ferari“ u svetu automobilizma.

Ova burad su korišćena za odležavanje vina u periodu od 6 do 11 meseci, tako da se mogu ponovo koristiti za odležavanje crvenih vina. Cena drvenog bureta od 225 litara je 130 Eura. Ova drvena burad je idealna za korišćenje u opremanju enterijera ugostiteljskih objekata, zbog svog veoma dopadljivog dizajna i završne obrade koja je karakteristična za francusku drvenu burad.

 

 

Povezano