Tender za projektovanje kompleksa botaničke bašte

Ilustracija: bašta, foto: pixabay
Ilustracija: bašta, foto: pixabay

Gradska uprava za zaštitu životne sredine Novog Sada raspisala je tender za projektovanje kompleksa botaničke bašte u Petrovaradinu

Botanička bašta nalaziće se na površini od 4,2 ha, a lokacija budućeg kompleksa je uz severoistočni obod zone objekata odbrane Hornverka.

Kompoziciono rešenje projekta botaničke bašte mora biti u vidu manjih i većih oblikovanih celina, kao specifična parkovska površina sa višefunkcionalnom namenom, jer će imati i naučno-istraživačku i obrazovnu i dekorativnu funkciju.

U budućem kompleksu tako će se nalaziti Centar za posetioce, izložbeni i ekonomsko- proizvodni (naučni) deo.

Zona centra za posetioce obuhvatiće prodajni prostor, kancelarije, multimedijalnu salu, biblioteku, prostorije za herbarijum, čitaonicu za stručne skupove, manji zatvoreni muzej i sl.

Izložbeni deo imaće kolekciju šiblja, drveća, jednogodišnjih i višegodišnjih zeljastih biljaka, jezero sa akvatičnim i semiakvatičnim biljnim vrstama, staklenu baštu sa tropskim vrstama, alpinetume, japanski vrt, platoe za odmor sa fontanama, skulpturama, pergolom i klupama.

Ekonomsko-proizvodni deo sadržaće laboratorijske prostorije, eksperimentalno naučno-istraživačko polje, manji proizvodni pogon za održavanje bašte i razvoj novointrodukovanih taksona, prodaju sadnica posetiocima, tople i hladne leje, manipulativne prostore i manju staklenu baštu.

Sve površine u izložbenom i ekonomsko-proizvodnom delu treba da su snadbevene adekvatnim sistemom za zalivanje, a svi objekti i celine treba da budu praćene obaveštajnim tablama kao i mogućnošću elektronskog vodiča putem QR code sistema.

Obavezno je prilagođavanje bašte osobama sa invaliditetom i roditeljima sa decom, u skladu sa važećim propisima.

Za funkcionisanje botaničke bašte potrebno je predvideti mrežu staza kao i platoa za okupljanje i zadržavanje.

Takođe, u cilju povezivanja objekata i sadržaja i omogućavanja natkrivene komunikacije između njih, moguće je formirati, stoji u projektnom zadatku.

Dodaje se da urbanističko rešenje kompleksa botaničke bašte treba kontekstualno povezati sa postojećim zelenim površinama u okruženju (Molinarijevim parkom, zelenim površinama oko Petrovaradinske tvrđave…).

Obavezno je i predvideti mogućnost fazne realizacije kompleksa. Prva faza treba da obuhvati sve sadržaje botaničke bašte neophodne za njeno efikasno funkcionisanje, a druga faza delove prostora u krajnjem zapadnom i istočnom delu prostora na kojima su nelegalno izvedeni porodični stambeni objekti.

U okviru javne nabavke projektant treba da izvrši geodetske i geotehničke istražne radove, a zatim da izradi urbanistički projekat i projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju.

Posao projektovanja botaničke bašte procenjen je na 25 miliona dinara.

Tender je otvoren do 15. novembra.

Povezano

Iz ove kategorije

Zaštita šljive

Zasadi šljiva, kako saopštavaju iz Prognozno-izveštajne službe (PIS) se trenutno nalaze u fazi razvoja plodova,