Robne rezerve povećale otkupnu cenu kukuruza

Ilustracija: Kukuruz, foto: Marko Miladinović, Domaćinska kuća
Ilustracija: Kukuruz, foto: Marko Miladinović, Domaćinska kuća

Robne rezerve objavile su izmenu i dopunu obaveštenja zainteresovanim o kupovini merkantilnog kukuruza rod 2021. godine objavljenog 11.10.2021. godine

Republička direkcija za robne rezerve najpre je objavila da će kupiti do 23.186.458 kilograma merkantilnog kukuruza rod 2021. godine. Izmenom ta količina smanjena je na do 14.997.056 kg merkantilnog kukuruza rod 2021. godine.

Prvobitna otkupna cena bila je 29,00 din./kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Izmenom cena je povećana na 31,50 din./kg

Iz Robnih rezervi napominju Napomena da će svi zainteresovani- poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge, ovlašćeni skladištari i pravna lica, koji su se do sada prijavili, ugovarati kupoprodaju merkantilnog kukuruza po ceni od 31,50 din./kg.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona. Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od zemljoradničke zadruge, ovlašćenog skladištara i pravnog lica je 100 tona a maksimalna je 1.000 tona.

Zainteresovani  za prodaju merkantilnog kukuruza mogu se prijaviti elektronski, na portalu Direkcije www.rdrr.gov.rs, svakog radnog dana od 7:00 do 14:00 časova.

Direkcija će Prodavcu izvršiti plaćanje kupljenog merkantilnog kukuruza u roku od 15 dana od dana dostavljanja obavezne dokumentacije.

Rok za realizaciju kupovine kukuruza po Zaključku Vlade i rok za prijavljivanje je do 30. novembar 2021. godine.

Povezano