Miris vina

Ilustracija: Vino Fragaria, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: Vino Fragaria, foto: Svetlana Kovačević

Sok od narandže, ma koliko bio svež, ohlađen ili zagrejan, domaći ili kupovni uvek miriše na narandžu; mleko u svim svojim oblicima i dalje miriše na mleko; votka je takođe vrlo jednodimenzionalna.

Vino je sasvim drugačije. Doživljaj koji imamo kad mirišemo vino lako se može uporediti sa slušanjem simfonijskog orkestra. Kao što se u nekoj muzičkoj kompoziciji mogu razaznati različite harmonije, pa čak i pojedinačni instrumenti koji zajednički stvaraju jednu celinu, i u mirisu vina aromatične materije stvaraju svojevrsnu simfoniju mirisa. Opseg mirisa i aroma je praktično neograničen, može imati više različitih aspekata sa mnoštvom slojeva. Kao u muzici, i u vinu je moguće osetiti pojedinačne komponente koje doprinose mirisnom sklopu vina.

Ilustracija: Vino, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: Vino, foto: Svetlana Kovačević

S druge strane, u većini slučajeva, kada kažemo „ukus vina” u pitanju je naš doživljaj određene arome ili aroma koje dolaze u kontakt sa našim olfaktornim kanalom preko usta. U stvari, mi većinu ukusa doživljavamo opet pomoću našeg čula mirisa.

Pod pojmom aroma najčešće se misli na kombinaciju primarnog i sekundarnog mirisa vina. Primarna aroma zavisi isključivo od vrste grožđa od kojeg se spravlja vino. Sekundarna aroma nastaje usled proizvodnog procesa gde kvasci imaju veoma važnu ulogu, ali mogu učestvovati i neki drugi činioci, na primer hrastovina od bačve u kojoj odležava vino i itd. Postoji i tercijalna aroma koja je najsuptilnija aroma. Ona nastaje starenjem i odležavanjem vina i naziva se buke.
Ti nežni i diskretni mirisi koji se razvijaju tokom starenja potiču od estara. Kad govorimo o aromi i bukeu dok je vino u ustima u tome neizbežno učestvuje i čulo ukusa, ali ipak najvažnije je mirisanje koje je tada najdominantnije. Za degustaciju vina, stoga, ustanovljena su neka opšta pravila i razvio ceo ritual do kojeg drži većina ljubitelja vina. Vrhunska i kvalitetna vina sadrže brojna aromatska jedinjenja kojih, najčešće, nema kod „običnijih“ vina i koja doprinose karakteru vina stvarajući buke. Najkvalitetnija vina sadrže plejadu kompleksnih i delikatnih slojeva aroma – zato se i vino često poredi sa muzičkom simfonijom i njenom višeslojnom strukturom.

Povezano

Iz ove kategorije