Rakije od breskve i kajsije

Ilustracija: Rakije Stefana iz Bariča
Ilustracija: Rakije Stefana iz Bariča

Rakije od kajsije i breskve su rakije najfinijih aroma i odlikuju se posebnom mekoćom. Nastaju od iskoštičenog i prevrelog voća destilisanog u bakarnom kazanu.
Zahvaljujući svojoj veoma neobičnoj aromi i kvalitetu čašica ovih rakija pre podne budi sva čula bolje od bilo kog leka ili preparata.
Za spravljanje rakije od bresaka i kajsija koriste se uglavnom plodovi koji zbog svog lošeg izgleda nemaju komercijalni značaj, tj. ne mogu se prodati i koristiti u svežem ili prerađenom obliku.
Računa se da se oko 7–10% godišnjeg roda bresaka ne iskoristi. Od njih se, dobrom tehnologijom, može dobiti visokocenjena delikatesna rakija breskovača. Nisu sve sorte bresaka pojednako pogodne za preradu u rakiju.
Prednost u ovom smislu imaju pozne sorte bresaka i to: Blake. J. H. Hale i Redskin, a interesantne
su i sorte Sunhigh, Redheaven i Rio Oso Gem. Pozne sorte bresaka se preporučuju za preradu u rakiju, pre svega, zbog posedovanja intezivnije arome koju prenose na rakiju, sadrže i više šećera, a samim tim daju i više rakije, što je veoma važno sa stanovišta ekonomičnosti.
Najmanja količina rakije breskovače jačine 50 vol% od 100 kg plodova dobija se od sorte Triumph – 7.52 litra, a najviše od 100 kg sorte Blake – 10.8 litara.
Najbolja rakija bresakovača dobija se mešanjem više sorti bresaka, ili ukoliko se odvojeno prerađuju zbog različitog vremena sazrevanja, tada se preporučuje mešanje
(kupažiranje) dobijenih rakija.
Breskovača treba da sadrži najmanje 45vol% alkohola, jer su tada njen ukus i miris najizraženiji i najfiniji. Breskovače jačine ispod 45 vol% otužne su i neharmonične na ukusu i mirisu.
U našoj zemlji rakija se proizvodi od kajsija sorte kečkemetska ruža i mađarska najbolja i to uglavnom u Vojvodini. Sorta mađarska najbolja sazreva početkom jula i u punoj zrelosti osnovna boja joj se menja u intezivno žutu
sa dopunskom tamnocrvenom bojom. Mezokarp (meso) poprima tamno narandžastu boju i u punoj zrelosti je mek i aromantičan. Rakija kajsijevača treba da sadrži 45–50 vol% alkohola, jer je tada na ukusu puna, harmonična i
pitka, sa izraženom aromom vrste.

Povezano