Kila kupusa

Ilustracija: kupus na pijacama, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: kupus na pijacama, foto: Svetlana Kovačević

Ovo oboljenje se javlja prilikom gajenja kasnog, odnosno jesenjeg kupusa, dok kod proizvodnje ranog, prolećnog kupusa, nema pojave ovog parazita. Ovo oboljenje izaziva zemljišni patogen Plasmodiophora brassicae. Jednom zaraženo zemljište ostaje inficirano duži niz godina, pa je zbog toga plodored obavezan. Karakteristični simptomi ovog oboljenja je da su biljke zaostale u porastu, listovi su hlorotični a glavice sitnije. Biljke u toku dana venu a u toku noći se oporave. Simptomi se javljaju na glavnom i sekundarnom korenu, a ponekad i na podzemnom delu stabla u vidu zadebljanja, gala i guka.

Za infekciju ovim patogenom veoma je važna vlažnost zemljišta jer se prenosi uz pomoć vlage, od korena do korena, pa u koliko je moguće, potrebno je uraditi drenažu, kao i pH zemljišta (na kiselim zemljištima dolazi do jače infekcije).

Zbog toga je obavezno ispitati pH zemljišta na planiranoj parceli pre sadnje, pa u koliko je zemljište kiselo, uraditi i kalcifikaciju zemljišta radi povećanja pH vrednosti. Plodored je najvažnija preventivna mera, i na zaraženim parcelama ne treba gajiti kupus najmanje pet do sedam godina. I ne najmanje važna preventivna mera je korišćenje zdravog rasada kupusa. Zaražene biljke treba ukloniti sa parcele i uništiti.

Povezano