Savremena proizvodnja koza na gazdinstvima

Ilustracija: koze, foto. Domaćinska kuća
Ilustracija: koze, foto. Domaćinska kuća

Odgajivač koza treba da obezbedi i poštuje „Pravila pet sloboda“a to su: sloboda od gladi i žeđi, sloboda od neudobnosti, sloboda od bola, povreda i bolesti, sloboda ispoljavanja prirodnih oblika ponašanja i ostvarivanja socijalnog kontakta s pripadnicima iste vrste i sloboda od neprijatnih emocionalnih iskustava kao što su
strah, patnja, dosada.

U pogledu ishrane koze su veoma izbirljive, rado brste kad im se ukaže prilika, izbirljive su u pogledu higijenskog stanja pašnjaka. Kvalitet hrane treba da zadovolji uzdržne potrebe, potrebe u fazi rasta, laktacije, za proizvodnju dlake, fizičku aktivnost i termički stres usled hladnoće.

Ilustracija. koze na Novosadskom sajmu. foto, S.K.
Ilustracija. koze na Novosadskom sajmu. foto, S.K.

Telesna razvijenost koza bitno utiče na zdravlje, otpornost, konstituciju i intenzitet iskorišćavanja grla.Zbog toga je značajan izbor i ocena grla po eksterijeru.

Dobro razvijena i mlečna koza ima finu glavu, miran izraz, sjajne i blage oči, uspravne uši, dug i tanak vrat, čvrst skelet i dobro razvijeno telo. Grudni koš treba da bude širok, a rebra duga i dobro zaobljena, plećke dobro povezane uz telo i da ne štrče. Noge treba da su prave, suve, s dovoljnim razmakom, a zadnje dobro razmaknute i paralelne. Nepoželjan je stav X ili O.

U našim uslovima u zimskom periodu za koze u laktaciji telesne mase 50 kg može se koristiti sledeći obrok: 1,5 kg kvalitetnog sena, silaža najviše 1/3 od količine sena (0,5 kg), stočna repa ili repin rezanac oko 0,2 kg, pivski trop 0,3 kg i mekinje 0,1 kg. U letnjem periodu za kozu u laktaciji koja daje 2,5 l mleka dnevni obrok sadrži 0,3 kg koncentrata i 6-7 kg paše. Koze su poznate po veoma izraženom apetitu. Kada bi mogle da biraju dnevno bi pojele do 20 % trave i korova i 60 % brsta.

Povezano