Iz opštinskog budžeta, izdvojeno 6,5 miliona dinara

Predsednik opštine Nova Varoš Radosav Vasiljević potpisao je ugovore sa 146 nosioca poljoprivrednih gazdinstava, kojima su odobrene subvencije za nabavku fizičke imovine poljoprivrednih gazdinstava, kao i opreme za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda. Za ovu meru, iz opštinskog budžeta, izdvojeno je 6,5 miliona dinara.

Pravo na subvencije imali su aktivni nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije opštine Nova Varoš, koji za predmetnu investiciju, koja je realizovana u 2021. godini nisu koristili podsticaje po nekom drugom osnovu.

Ukupan iznos subvencije po domaćinstvu je do 100.000,00 dinara. Maksimalni iznos povraćaja od strane opštine Nova Varoš je 50% ukupne vrednosti investicije, bez PDV-a, s tim što ako su nosioci domaćinstva žene i mladi do 40 godina starosti povraćaj je 10% veći. Za subvencije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava odobrena su 122 zahteva, a za nabavku kazana 24.

-Agrarnim budžetom u 2021. godini opština Nova Varoš predvidela je 9,4 miliona dinara što je utrošeno na tri mere – veštačko osemenjavanje krava, beskamatni krediti za poljoprivredu i poslednja, investicije u fizičku imovinu gazdinstava i nabavku rakijskih kazana za šta je opredeljeno 6,5 miliona dinara”, kaže Radosav Vasiljević, predsednik opštine.

Vasiljević ističe da se efekti ulaganja u poljoprivredu, a naročito stočni fond već primećuju – za 4 godine broj muznih krava, povećan je za 1500 grla i sada iznosi oko 7500.

Povezano