Kontrola pšenice

Ilustracija: pšenica, foto: S.K.
Ilustracija: pšenica, foto: S.K.

Korovi, imaju negativan uticaj na proizvodnju useva pšenice i stoga je neophodno razvijati adekvatnu strategiju za borbu protiv njih.Veoma je važno spomenuti i preporučiti kada je u pitanju kontrola korova sledeće:- Redovno obilaziti usev pšenice i razviti sistem suzbijanja korova kombinovanim merama. Ne treba se oslanjati samo na herbicide već na kombinaciju mehaničkih (agrotehničkih), bioloških i hemijskih mera. – Primenjivati preventivne mere zaštite, tj. sprečiti da se na njive unese seme korovskih vrsta. – Gajiti pšenicu u plodoredu jer se na taj način mehanički prekida životni ciklus korova, onemogućava im se da daju seme što značajno utiče na njihovu brojnost. – Primenjivati mehaničke mere uništavanja korova tj. adekvatnom osnovnom, dopunskom i predsetvenom obradom smanjivati njihovu brojnost.

– Setvu pšenice obaviti što kvalitetnije, jer će na taj način nicanje biti brzo i ujednačeno, što daje prednost pšenici nad korovima. Pšenicu sejati u optimalnoj gustini, kako bi biljke svojom lisnom masom dobro pokrile međuredni prostor i sprečile pojavu korova. – U slučaju velike brojnosti korova, rešiti problem što je ranije moguće, tj. tretiranje herbicidima izvršiti u rano proleće.
-Sa poljoprivrednim savetodavcima se posavetovati o odgovarajućim herbicidima, dozama, načinu i vremenu primene.

Sastav korovske zajednice, dominantni korovi i osetljivost dominantnih korova prema herbicidima, treba da bude osnov pri izboru preparata. Pored pravilnog izbora herbicida bitna stavka je i vreme primene herbicida.Suviše rana primena ima za posledicu polovičan efekat na korove, jer ukoliko korovi u momentu tretiranja nisu nikli, efekat izostaje jer će ti isti korovi kasnije napraviti veliki problem. Suviše kasna primena herbicida zahvata velik broj izniklih korova, ali je tada već došlo do smanjenja prinosa, jer je mera sprovedena kad su korovi načinili određene štete. Takođe, kasna primena preparata može dovesti i do pojave fitotoksičnosti na usev i dolazi i do gaženja useva i on se do kraja vegetacije ne može uspraviti , što takođe dovodi do smanjenja prinosa.

Herbicidi primenjeni u pravom trenutku su jedini ispravan pristup u suzbijanju korova u pšenici, a pravi trenutak je momenat kada korovi počnu da ugrožavaju normalan razvoj pšenice, što je period od bokorenja do pojave prvog kolenca. Herbicidi primenjeni u tom trenutku ispoljavaju maksimalan efekat na korove onda kada je to usevu potrebno, negativne posledice na usev su svedene na minimum.

Povezano