Šta pšenici najviše preti

Ilustracija: pšenica, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: pšenica, foto: Domaćinska kuća

Na području rada RC Šabac usevi ozime pšenice se, u zavisnosti  od vremena setve, nalaze u fazi od trećeg do četvrtog razvijenog lista (BBCH 13-14), objavljeno je na sajtu Prognozno-izveštajne službe (PIS).

Prilikom vizuelnih pregleda useva nisu uočeni simptomi biljnih  bolesti. Takođe, prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) nije registrovano u usevima ozime pšenice.

Obilaskom parcela pšenice na lokalitetima Slepčević i Tabanović uočeno je prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Ovi glodari su polifagne štetočine koje se hrane zrnevljem, klijalim semenom, zelenim nadzemnim i podzemnim delovima biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje vizuelni pregled parcela. Ukoliko se registruje prisustvo glodara iznad praga štetnosti (10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu), preporučuje se primena registrovanih gotovih mamaka. Nakon postavljanja mamaka treba zatrpati rupe, kako ne bi došlo do trovanja divljači, ptica i domaćih životinja.

Povezano