Gajenje ranog kupusa

Ilustracija: rasadjivanje kupusa, FOTO: S.K.
Ilustracija: rasadjivanje kupusa, foto: S.K.

Za uspešnu povrtarsku proizvodnju neophodno je obaviti agrohemijsku analizu zemljišta radi dobijanja preporuka đubrenja i prihrane.
Ukoliko znamo da potrebe za hranjivim materijama kod kupusa su izražene, po količini iznetih hraniva spada među prvim povrtarskim kulturama.. Najveće prinose dobijamo kombinacijom organskih i mineralnih đubriva. Osnovno đubrenje izvodimo s jeseni zaoravanjem stajnjaka 20-40 t/ha i mineralnim đubrivima NPK formulacije 8:16:24 ili slične formulacije u količini od 400-500 kg/ha, u novije vreme sve se više koriste granulisana đubriva koja imaju sličan sadržaj azota i fosfora a izraženiji kalijum koja su oplemenjena i mikro elementima koji su neophodni za postizanje stabilnih prinosa.

Do rasađivanja treba uneti 1/3 ili 2/3 fosfora i kalijuma. Ostatak se dodaje u dve prihrane, prvu izvodimo 2-3 nedelje nakon rasađivanja prilikom međuredne obrade i tada se dodaje 1/3 azota a druga prihrana se izvodi u fazi formiranja lisne rozete 1/3 azota, fosfora i kalijuma.
Zbog čestih navodnjavanja dolazi i do ispiranja azota iz površinskog u dublje slojeve, pa je, s obzirom na plitki korenov sistem kupusa, neophodno obaviti i jednu do dve prihrane azotnim mineranlim đubrivima, sa 200 kg/ha KAN –a ili 100 kg Uree.

Voditi računa ukoliko se kasni prilikom prihrane velike količine azota u kasnijim fazama mogu produžiti vegetaciju, a često i izazivaju pucanje glavica. U praksi kod nas se najčešće izvodi jedna prihrana 1/2 azota i 1/3 fosfora i kalijuma od ukupne količine 20-30 dana od rasađivanja kada krene najintezivniji porast listne rozete. Gde proizvođači nemaju sisteme ili rasprskivače prihrane obavljaju neposredno pre zalivanja. Odlični rezultati se postižu prilikom zaštite kada dodajemo folijarno amino kiseline 150 ml/100 l, na pojedinim parcelama ako uočimo nedostatak kalcijuma moramo ga primeniti u količini 25-30 kg/ha.

Pravilnom ishranom skraćuje se vegetacija, značajna je u proizvodnji ranog kupusa. Dovoljna količina azota u fazi rasada i do momenta obrazovanja glavica i visoka količina fosfora u periodu obrazovanja glavica pospešuju zrenje kupusa.Količina potrebnih hraniva potrebna kupusu 200-300 N, 120-150 P2O5, i 250-350 K2O i 40-60 MgO.

Povezano