Platforma e-agrar počeće rad u julu

Ilustracija: digitalna-poljoprivreda
Ilustracija: digitalna-poljoprivreda
Digitalna platforma e-agrar, softversko rešenje koje će omogućiti da se više od 400.000 gazdinstava registruje onlajn, počeće rad u julu, saopštavaju iz Privredne komore Srbije.
E-agrar obuhvata novu aplikaciju koja bi trebalo da omogući efikasnije vođenje Registra poljoprivrednih gazdinstava i efikasnije upravljanje isplatama podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Novo softversko rešenje predstavlja elektronski portal preko kojeg će poljoprivrednici pristupati podacima o svom gazdinstvu, podnositi elektronske zahteve za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava, menjati podatke, obnavljati registracije i eventualno se brisati iz Registra.
– Poljoprivredna gazdinstva imaće mogućnost da podnose zahteve za direktna plaćanja, podsticaji po površini i podsticaji za životinje. Portal je sredstvo i za uvezivanje sistema sa svim relevantnim javnim evidencijama i automatsko preuzimanje potrebnih podataka – kažu u Ministarstvu poljoprivrede za Preduzetnik.
Kroz e-agrar biće omogućena razmena podataka sa drugim registrima koji vode jedinstvene matične brojeve građana, podatke o prebivalištu, podatke o zemljištu i životinjama…
– Kada bude uspostavljen e-agrar, a očekujemo da će prva faza početi sa radom jula 2022. godine, poljoprivrednici će na jednostavan način elektronskim putem podnositi zahtev za direktne podsticaje i osim zahteva koje će moći da podnose elektronskim putem, neće morati da prikupljaju dodatnu dokumentaciju i šalju je u Upravu za agrarna plaćanja – ističu u resornom ministarstvu.
Uspostavljanje e-agrara će, kažu, omogućiti poljoprivrednicima da za kraće vreme dobiju podsticaje, jer će obrada predmeta znatno kraće trajati, vršiće se automatska obrada predmeta, razmena podataka i provera podataka između registara biće automatizovana.
Čitav proces finalno će se odraziti i na promenu načina rada Uprave za agrarna plaćanja jer će na taj način doći do bržeg odobravanja podsticaja kao i brže isplate zahteva.
E-agrar će postati jedinstvena, elektronska i centralizovana evidencija svih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, svih zahteva za direktna plaćanja i omogućiće efikasnije izveštavanje o registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i direktnim podsticajima. Takođe, biće uspostavljena razmena informacija (softverska) sa drugim državnim organima i organizacijama, u oba smera.

Povezano