Za komercijalne farmere put ka profitu

Ilustracija: safolk, foto: pixabay
Ilustracija: safolk, foto: pixabay

Safolk ovce su jedne od najstarijih britanskih rasa koja datira iz kasnih 1700. Udruženje safolk rase u Engleskoj postoji već 125 godina.  Safolk je nastao ukrštanjem Norfolk Horn ovaca, sa ovnovima rase Southdown. Obe su autohtone rase, koje su imale različit način odgajanja, fenotipski i genotipski su se razlikovale sve do ukrštanja, čiji rezultat je bio nova rasa, bolja od obe roditeljske rase.

Telesna masa ovaca je 75-90 kg (i do 113 kg kod elitnih grla), a ovnova 120-130 kg (i do 160 kg kod elitnih grla). Prosečna plodnost ovaca je 160-170%. Prinos vune kod ovaca je oko 3 kg, a ovnova oko 5 kg. Runo je zatvoreno i kratkih pramenova, randman vune je oko 67%, a dijametar vunskog vlakna 26-30 mikrometara.

Masa jaganjaca pri rođenju je od  4,9v do 5,9 kg, vrlo brzo rastu pa sa 70 dana imaju oko 26 kg, a sa 120 dana oko 50 kg.

Ova rasa može poslužiti kao meliorator cigaje u popravci mesnatosti i kvalitetu mesa, pri čemu ne dolazi do menjanja fenotipa. Dosta se koristi i u trorasnom ukrštanju i to kao terminalna rasa.

Safolk ovnovi su idealni za ukrštanje sa merino ovcama, a podjednako i za dalje ukrštanje sa F1 generacijom.

Safolk je efikasan konvertor trave u kvalitetno meso finih vlakana. Efikasnost se ogleda u dužini i dimenziji tela. To je tip tela koje je robustno, zravo i dugovečno, sa efikasnom konverzijom hrane pod različitim uslovima, kao i jednostavnost nege i lakoće jagnjenja. Ovnovi bi trebali da budu mišićavi, dobro dimenzionisani i dobro proporcionalni. Ovce treba da budu ženstvene, većih dimenzija i nežnog izgleda. I ovnovi i ovce treba da budu i strukturno i reproduktivno dobri i estetski privlačni.

Rasa Safolk je za komercijalne farmere put ka profitu. Farmeri pedigriranih Safolk ovaca poseduju zavidnu popularnost zbog ove rase. Nijedna druga rasa ne proizvodi jagnjad tako doslednog kvaliteta. Safolk jagnjad rastu brže nego jagnjad bilo koje druge rase. Proizvođači jagnjetine namenski održavaju ovu osobinu kao bi tržištu mogli da ponude jagnjetinu i za uskrs i u proleće. Jaganjci mogu da pristignu za tržište i sa 10 nedelja odgojem na kvalitetnoj travi.

U Malom Beogradu selu nadomak Bačke Topole,  Mladena Budisavljevića koji ima farmu safolk ovaca.

Povezano

Iz ove kategorije