Ishrana zalučene jagnjadi

Ilustracija: jagnjad, foto:Domaćinska kuća, autor; Svetlana Kovaćević
Ilustracija: jagnjad, foto:Domaćinska kuća, autor; Svetlana Kovaćević

Ishrana zalučene jagnjadi zavisi od njihove namene, odnosno da li će se ostaviti za priplod ili za tov. Najbolja hrana za jagnjad koja se ostavlja za priplod je paša dobrog kvaliteta, uz prihranjivanje koncentratom. Količina koncentrata zavisi od kvaliteta pašnjaka i najčešće se dodaje u količini od 200 do 250gr. Posle zalučivanja jaganjaca smanjuje se njihov dnevni prirast.

Za ishranu zalučene jagnjadi, pored korišćenja paše, može se koristiti silaža, seno i smeša koncentrata. Količina koncentrata se posle privikavanja jagnjadi na korišćenje veće količine paše postepeno smanjuje u obroku i na kraju se izostavi. Ishrana jagnjadi uzrasta između osam i dvanaest meseci, u zimskom periodu se sastoji od 0,5kg sena, 2kg silaže, kao i manje količine koncentrata (100 do 200gr).

Jedinkama uzrasta više od godinu dana povećava se količina silaže u obroku (2 – 4kg), dok količina koncentrata i sena može ostati ista. Smeše koncentrata za ishranu zalučene jagnjadi sastavljaju se od smeše : zrna žitarica, uz dodatak po mogućnosti oko 20% uljanih sačmi (sojina ili suncokretova), ili nekog drugog hraniva bogatog proteinima.

Pri ishrani jagnjadi namenjene za priplod nastoji se da se u uzrastu od 7-8 meseci postignu telesna masa od 40 do 45kg. Sa tom telesnom masom i u tom uzrastu jagnjad će biti u priplodnoj kondiciji i dobro pripremljena za pripust. Prirast jagnjadi namenjene za priplod se kontroliše kako zbog slabe ishrane jagnjad ne bi zaostajala u porastu ili se, zbog preterane ishrane, utovila, što, takođe, nije poželjno.

Povezano

Iz ove kategorije