Marko Kesić: Iz opštine Bogatić pristiglo 9.434 zahteva, odobreno 8,421 i oko 755 miliona dinara što je oko 90%

Marko Kesić, direktor Uprave za agrarna plaćanja
Marko Kesić, direktor Uprave za agrarna plaćanja

U Bogatiću je  održan  Prvi međunarodni sajam poljoprivrede. Preko 80 izlagača i veliki broj posetilaca iz celog mačvanskog kraja.

Posetioci su mogli da čuju od Marka Kesića, direktora  Uprave za agrarna plaćanja, šta je sve potrebno za učešće na konkursima Ministarstva poljoprivrede Srbije i kako podneti prijave na javni poziv IPARD za nabavku novih traktore, od kojih su neki predstavljeni na licu mesta na sajmu u Bogatiću.

„IPARD II  programski ciklus koji je trajao od 2014. godine zatvoren je 17. februara javnim pozivom za nabavku novog traktora za sve sektore primarne i biljne proizvodnje.

Poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom mleka, mesa, jaja, voća, povrća, grožđa ili proizvodnjom određenih vrsta žitarica i industrijskog bilja, svoje zahteve će moći da podnose sve do 22. aprila 2022. godine, istako je Marko Kesić i dodao:

„Ovim pozivom obezbeđena su sredstva u visini od 1,35 milijardi dinara i to za nabavku traktora sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih radova. Traktori moraju da zadovoljavaju zahteve EU u oblasti zaštite životne sredine, a sa kojima su uskladjeni propisi Republike Srbije i da imaju ugrađen motor Stage Tier V koji zadovoljava standard emisije izduvnih gasova.

Snaga traktora čija se nabavka subvencioniše iz IPARD sredstava zavisi od sektora ulaganja i obima proizvodnje. Na primer, ako se neko bavi voćarstvom i ima od 2 do 10 hektara prijavljenih površina pod zasadom, moći će da nabavi traktor snage do 60 kW. Jači traktor, do 80 kW moći će da nabavi ako ima veće površine, izmedju 10 i 50 ha. Proizvođači mleka će moći da nabave traktor jačine i do 100 kW ukoliko uzgajaju od 50-300 mlečnih krava, dok će oni koji imaju 20-50 krava, morati da se zadovolje traktorom do 80 kW.

Iskustvo proteklih 12 javnih poziva nas priprema za veliko interesovanje korisnika i veliki broj zahteva. Na dva realizovana javna poziva namenjena nabavci traktora, pristiglo  je 830 zahteva, što čini gotovo polovinu svih pristiglih zahteva u okviru Mere 1 (1.604). Odobren je 481 projekat sa 15.949.49 evra, dok je isplaćeno 380 zahteva sa 13.099.437 evra.

Nove javne pozive očekujemo u 2023. godini u okviru IPARD III programa, dok ćemo se u narednom periodu posvetiti odobravanju i isplati već podnetih zahteva. Na 12 javnih poziva podneto je 2.523 zahteva, a odobreno je 860, sa podrškom od 90,59 miliona evra.

Iz opštine Bogatić podneto je 20 IPARD zahteva, sa zahtevanim iznosom investicija od 5.692.166 eura. Odobreno je 9 zahteva sa iznosom podrške od 1.189.537 aura, a isplaćeno je  6 zahteva u iznosu od 497.427 eura“.

IPARD III

Ovu godinu obeležiće novi IPARD III programski ciklus i priprema akreditacionog paketa za postojeće i nove  mere, i ulazak u zahtevan proces akreditacije koji treba da pokaže da Republika Srbija ispunjava uslove za nesmetano sprovodjenje IPARD III programa.

Program će dati više prostora za investiranje, jer je budžet znato veći, 288 miliona evra, a uvode se i nove mere koje će podržati agroekološke mere, ruralnu infrastrukuru, ali i organizovanje na lokalnom nivou po LIDER principu.

Nastavljamo sa sprovođenjem mera namenjenih podršci i razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje, prerađivačkih kapaciteta i ruralnog turizma, koje će biti prošiirene na nove sektore. Tako će Mera 1 uključiti sektor ribarstva, dok će Mera 3 biti proširena sa dva nova sektora – prerada ribe i ostalih useva, a Mera 7 će, pored podrške izgradnji i opremanju kategorisanih ugostiteljskih objekata, uključivati i podršku za direktnu prodaju poljoprivredno-prehrambenih i drugih lokalnih proizvoda na gazdinstvu, u lokalnim prodavnicama, na pijacama, u restoranima, online… Biće obuhvaćena i izgradnja i opremanje objekata za pružanje uslužnih delatnosti manjeg obima u ruralnim područjima kao što su, na primer, popravka poljoprivrenih i šumarskih alata, mašina i mehanizacije, popravka računara, frizersko/kozmetičke usluge…

 

-Dokle se stiglo sa isplatom subvencija za 2021. godinu?

*Odobravanje i isplata subvencija je kontinuirani proces. Uspeli smo da pravovremenim planiranjem, ovaj proces ne prekidamo i u ovom trenutku smo angažovali sve svoje kapacitete, kako bismo do kraja priveli proces odobravanja zahteva podnetih prethodne godine, pre svega za direktna plaćanja u stočarstvu. S obzirom da je proteklog meseca odobreno 18.862 zahteva za direktna plaćanja u stočarstvu, očekujemo da ćemo u narednom periodu ovaj skor znatno poboljšati. Veliki izazov predstavlja administrativna neuređenost ovih zahteva, ali očekujemo da će administrativno uređeni zahtevi biti isplaćeni tokom ovog meseca. U proteklom periodu smo veliku pažnju posvetili i suzbijanju zloupotreba u ostvarivanju prava na podsticaj, što će u narednom periodu omogućiti veću efikasnost u isplati.

*Od 488.106 zahteva podnetih prothodne godine, odobreno je 449.394 zahteva, što je u procentima 92,1%, a u novcu 26,3 milijarde dinara.

*Iz opštine Bogatić pristiglo je 9.434 zahteva. Odobren je 8,421 i oko 755 miliona dinara što je oko 90%.

 

Početkom nedelje objavljen je javni poziv namenjen proizvođačima jakih alkoholnih pića, koja treba da podrži proizvodnju rakije, srpskog brenda koji osvaja i svetsko tržište. Zahtevi se podnose u periodu od 1. marta do 15. aprila 2022. godine.

Podsticaj od 60% prihvatljivih troškova podržane su investicije u izgradnju objekata, kupovinu nove opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića, kao i za opšte troškove koji podrazumevaju izdatak za pripremu projekta i izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta. Očekujemo više zahteva iz Bogatića, jer je na prvom pozivu pristigao samo jedan zahtev, vredan 62.806. dinara.

Vrednost investicije treba da bude veća od 400.000 dinara, a najviši ukupan iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari je 15.500.000 dinara.

Na prvi javni poziv pristiglo je čak 104 zahteva, a odobren je 91 sa podrškom u visini od oko 210 miliona dinara.

Uskoro sličan vid podrške očekuje i vinare sa kapacitetom godišnje proizvodnje vina do 20.000 litara. Oni će uz podsticaj od 60% moći da izgrade i opreme svoje prerađivačke kapacitete kao i da obnove proizvodne zasade neophodne za ovu vrstu proizvodnje.

Pravo na podsticaje moće se ostvariti za projekte investicije i koji su u potpunosti realizovani, kao i za one koje će biti realizovane pod uslovima, na način i u roku određenom rešenjem kojim se korisniku podsticaj odobrava realizacija prihvatljivih investicija i troškova. Na prvi javni poziv je pristiglo 89 zahteva od kojih je odobreno 78 zahteva u iznosu od čak 640 miliona dinara.

Što se tiče subvencionisanih kredita do sada je odobreno 907 zahteva u iznosu od 1.296.737.250,72, a što se tiče nacionalnih mera za tov i genetiku, zahtevi će biti završeni za tri radna dana, istako je Marko Kesić.

 

Povezano

Iz ove kategorije