Mere nege u zasadima jagoda

Ilustracija: jagode u Stojniku, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: jagode u Stojniku, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Na području Srbije u zasadima jagoda na otvorenom polju je započeo rast listova. Sada, posle stabilizacije vremenskih prilika, preporučuje se uklanjanje starog lišća i njegovo iznošenje iz zasada i uništavanje.

Preporuka je da se skinu svi prezimeli listovi, kako suvi tako i sveži, ali da se pazi da centralni pupoljak ostane neoštećen.

Takođe, u ovom periodu se vrši i rezidba bočnih prirasta (krunica) ili glava koje se pojavljuju u većem broju u drugoj i trećoj godini gajenja jagode. Preporuka je da se ostavi 3 do 4 krunice koje su najbolje razvijene. Ovom merom se sprečava razvoj prevelikog broja slabo diferenciranih cvasti, koje daju sitnije plodove.

Sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala patogena i dezinfekcije rana nastalih uklanjanjem lišća i rezidbom krunica na biljkama jagoda, preporučuje se primena preparata na bazi bakra. Primenu hemijskih mera zaštite bi trebalo sprovesti po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana.

Ilustracija: jagode, foto: Voždove jagode kod Stojnika, foto: Voždove jagode
Ilustracija: jagode, foto: Voždove jagode kod Stojnika, foto: Voždove jagode

Jagode u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od devet i više listova razvijeno do početka cvetanja. Vizuelnim pregledom zasada jagoda u plasteničkoj proizvodnji, registrovana su oštećenja na listovima i cvetovima od niskih jutarnjih temperatura, koje su u predhodnom periodu bile u značajnom minusu. Oštećenja na cvetovima nastaju pri temperaturama nižim od -2,2°C. Osetljivost cvetova na mraz varira u odnosu na razvojnu fazu. Otvoreni ili delimično otvoreni cvetovi su mnogo osetljiviji od čvrsto zatvorenih. Izmrzle cvetove bi trebalo iskidati i ukloniti iz zasada.

Povezano