Čime zaštititi šećernu repu

Ilustracija: šećerna repa, foto: pixabay
Ilustracija: šećerna repa, foto: pixabay

Usevi šećerne repe se u zavisnosti od roka setve nalaze u fazi od klijanja i nicanja do razvoja prvih listova.

Na feromonskim klopkama postavljenim na stara repišta registruje se povećanje ulova odraslih jedinki repine pipe (Bothynoderes punctiventris). Takođe, ulovi te štetočine se registruju i na klopkama na ovogodišnjim repištima, objavljeno je na sajtu Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

U narednim danima se prognoziraju visoke dnevne temperature (preko 20 °C) koje mogu inicirati let odraslih jedinki repine pipe na novoposejana repišta u potrazi za hranom.

Šećerna repa je od repine pipe najugroženija od faze nicanja do 2 do 4 lista, a naročito su ugroženi usevi koji su u blizini starih repišta.

Način regleda useva šećerne repe na prisustvo repine pipe, kao i izgled štetočine možete pogledati na videu:

Proizvođačima se preporučuju stalni pregledi novoposejanih repišta, u najtoplijem delu dana kada je repina pipa najaktivnija. Ukoliko se registruje od 0,1 do 0,3 odrasle jedinke repine pipe po metru kvadratnom preporučuje se primena registrovanih insekticida:

  • Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) 0,15 – 0,3 l/haili
  • Fastac 10 EC, Fascord EC (alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili
  • Karate zeon, Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha ili
  • Grom (lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha.

Takođe, na usevima šećerne repe je uočeno i prisustvo kukuruzne pipe i peščara, insekata koji isto kao i repina pipa mogu svojom ishranom naneti velike štete u početnim fazama razvoja useva. Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje tih štetočina.

Povezano