Zaštita maline

Ilustracija: maline, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: maline, foto: Domaćinska kuća

MALINE se nalaze u fazi razvoja listova, jedan do pet listova razvijeno. Pregledom pupoljka i listova maline je uočeno prisustvo odraslih jedinki eriofodne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis). Sa najavljenim porastom temperatura se očekuje pojačana aktivnost ove štetočine kao i početak polaganja jaja kada temperature dostignu 25°C.

Sa ciljem suzbijanja grinje, pre početka polaganja jaja, preporučuje se primena akaricida koji deluje na odrasle forme:

–  Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC (a.m. abamektin) 0,1% uz dodatak okvašivača.

Povezano