Zaštita jagode

Olustracija: jagode sa pijace, foto: Svetlana Kovačević
Olustracija: jagode sa pijace, foto: Svetlana Kovačević

JAGODE na otvorenom se nalaze u fazi cvetanja i u početnim fazama razvoja plodova. U vlažnim uslovima kakvi su u najavi, postoji mogućnost infekcije cveta i mladih plodova prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Patogen prodire u u mlado tkivo u vreme ili neposredno posle cvetanja, a dalji razvoj se odvija tek u vreme sazrevanja, objavi je PIS.

U zasadima koji su u fazi cvetanja i razvoja plodova, preporuka za zaštitu jagode je primena nekog od registrovanih fungicida:

– Pehar (a.m. pirimetanil) 0,2 %  ili

– Dekada (a.m. boskalid) 1-1,2 l/ha ili

– Signum, Luminis, Bosco Gold (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1,5 kg /ha ili

– Atlas, Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,6-1 kg/ha ili

– Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) 0,8 l/ha.

Povezano