Koja je dominantna kultura u Kolubarskom okrugu

Ilustracija: kukuruz, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: kukuruz, foto: Domaćinska kuća

Ovog proleća, bez obzira na znatno više cene repromaterijala u odnosu na prošlu godinu, procene su da će se kukuruz u Kolubarskom okrugu zasejati na više od 35000 hektara. Kukuruz će i ove godine biti dominatna ratarska biljka na našim oranicama. Razlog tome je što se kukuruz tradicionalno gaji u našim krajevima, daje visoke prinose zrna i osnov je ishrane svih vrsta i kategorija stoke na našim gazdinstvima. Proizvođači koji se bave isključivo ratarskom proizvodnjom nadaju se dobroj ceni suvog zrna kukuruza na tržištu, pa ne odustaju od proizvodnje. Naši stočari, proizvođači mleka i mesa, još uvek se bore da ne smanje stočni fond, pa neće ni smanjivati površine pod kukuruzom, kako bi imali dovoljno hrane da ishrane svoju stoku.
Ono što će obeležiti ovogodišnju setvu je neizvesnost i strah naših poljoprivrednika da li će ime se uložena sredstva vratiti i da li će vremenske prilike pogodovati proizvodnji kako bi se ostvarili bar prosečni prinosi.
Najveća poskupljenja u proizvodnji odnose se na povećanje cene goriva sa prošlogodišnjih 165 dinara za 1 litara na 200 dinara.

S obzirom na to da je na našim zemljištima, koja su težeg mehaničkog sastava, za proizvodnju kukuruza u zrnu na površini od jedan hektar potrebno 80 do 100 litara dizel goriva, u značajnoj meri će uticati na poskupljenje proizvodnje.

Najveći skok cena repromaterijala zabeležen je kod mineralnih đubriva. Prošle jeseni cena NPK đubriva sa 45 din./kg skočila je na 110-120 din./kg, dok je cena azotnih đubriva sa 30-35 din./kg porasla nekoliko puta i sada se KAN može kupiti po ceni od 120-125 din./kg, a UREa za 130-135 din./kg. Iz tog razloga poljoprivrednici će najveće uštede praviti baš u primeni mineralnih đubriva. Naša zemljišta su skromnije plodnosti i slabije obezbeđenosti najvažnijim biljnim hranivima, pa se, iako posluže vremenske prilike tokom vegtacije, uz redukovanu primenu mineralnih đubriva ne mogu očekivati prinosi znatno iznad prosečnih.

Kada se uzme u obzir i povećanje cena semena i sredstava za zaštitu bilja, procene su da je ovogodišnja setva kukuruza skuplja u odnosu na prošlu godinu za nekih 40-50%.

 

Povezano