Zaštita breskve i nektarine

Proizvodni zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja ploda: od faze opadanje plodova posle cvetanja do faze drugo opadanje plodova (BBCH 71-73), prenosi portal Prognozno-izveštajne službe (PIS).

Na području Srbije u toku je polaganje jaja i piljenje larvi breskvinog smotavca (Cydia molesta).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi breskvinog smotavca u mladare i plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin: Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux  u koncentraciji 0,05%.

U zasadima bresaka i nektarina registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae). Sa ciljem zaštite od tih štetočina preporučuje se primena hemijskih mera zaštite. Navedeni insekticidi za breskvinog smotavca delovaće i na vaši.

Breske i nektarine se nalaze u fazama razvoja kada su osetljive na infekcije gljivama prouzrokovačima pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae)  i šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila).

Sa ciljem zaštite od pomenutih patogena proizvođačima se preporučuje, pre padavina, primena kombinacije fungicida:

  • Akord ili Lira (tebukonazol) u količini 0,75 l/ha +
  • Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Venturion, Capi, Metod 480 SC (kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%.
Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Povezano

Najčitanije danas

Iz ove kategorije

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca