Radovi u mladom vinogradu

Ilustracija: vinograd, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: vinograd, foto: Domaćinska kuća

Radovi u prvoj godini u vinogradu obuhvataju obradu zemljišta, navodnjavanje, zelenu rezidbu i vezivanje lastara, đubrenje, uklanjanje brandusa, postavljanje naslona, popunjavanje praznih mesta i rezidbu. bObrada zemljišta. Odmah po završetku sadnje treba obaviti površinsku obradu radi rastresanja ugaženog zemljišta. U slučaju veće zbijenosti
zemljišta, potrebno je najpre obaviti plitko oranje, a zatim tanjiranje. Pored mehanizovane obrade potrebno je tri – četiri puta uraditi i prašenje zemljišta motikom neposredno oko čokota (ili upotrebiti odgovarajuću priključnu mehanizaciju moderne konstrukcije koja neće moći da ozledi tek posađene kalemove).

Zelena rezidba i vezivanje lastara. Ako se na čokotima razvije veći broj lastara, potrebno je da se obavi lačenje i ostave samo po dva lastara.
 Do kraja prve godine treba postaviti kompletan naslon u vinogradu. S obzirom na visinu investiciju tokom prve godine, moguće je formirati naslon (stubovi, žica) i u toku druge godine. Naslon treba formirati do maja, kako u kasnijem periodu ne bi došlo do mehaničkih oštećenja – lačenje lastara razvijenih tokom proleća druge godine.
 Popunjavanje praznih mesta vršiti u jamiće, uz obavezno đubrenje sa 2 – 3 kg stajnjaka i 50 – 80 g NPK đubriva ili đubriva sa većim pojedinačnim udelom fosfora koji pospešuje brže i bolje ukorenjivanje mladih kalemova.

Povezano